Prispress på ingenjörer

I dagens DN kan vi läsa om en internationell rekryteringskonsult som tagit fram en rapport om brist på kompetens i olika länder. Där stack Sverige ut, följt av USA. I artikeln nämns även att ”följden har blivit en mycket stark lönepress uppåt för dem som har efterfrågad kompetens. Det gäller inom typiska ingenjörsföretag i industrin, liksom i it-branschen och läkemedelsbolagen.”

Vi ställer oss dock tveksamma till hur löneutvecklingen för ingenjörer målas ut i artikeln.

Det kommer alltid uppstå situationer då lönerna för ingenjörer inom vissa områden under en tid pressas upp. Men det oroar oss mera att priset på ingenjörskompetens generellt sett har pressats ned de senaste åren i förhållande till andra grupper i industrin. Ironiskt nog har detta skett samtidigt som det återkommande har ropats efter fler ingenjörer.

Vad ska ungdomar idag dra för slutsatser av det? Ska de nöja sig med att det är ”spännande” att bli ingenjör? För den som eventuellt hörsammar detta, och satsar den tid och det arbete som krävs, kan få en obehaglig överraskning. När de väl förvärvat dessa hett eftertraktade kunskaper är den tillfälliga toppen förmodligen borta (toppar kommer och går) och risken stor för att det relativa priset på deras hårdvunna kompetens kommer att ha sjunkit ytterligare. Så vill vi väl inte ha det?

”Vi betalar inte mer än vi behöver”, är den grundinställning vi möter i både centrala och lokala löneförhandlingar. Fair enough.

Problemet är bara att de branscher som har störst rekryteringsproblem idag inte har gjort just det. Topparna i efterfrågan och lönesättning kommer alltid att finnas där, liksom dalarna. Men för att industrins långsiktiga försörjning av kritisk ingenjörskompetens ska fungera, får priset på den inte fortsätta att devalveras.

Camilla Frankelius

"Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
 1. Joakim
  2016-10-21 at 15:50

  Hej Camilla,

  Jag håller med i vad du skriver. Men jag tror förklaringen ligger i att företagen helt enkelt har insett att det är billigare att betala lobbyister som bedriver opinionsbildning i syfte att måla upp en bild av att ”det är ingenjörsbrist och ingenjörerna har höga löner”, än att faktisk betala ingenjörerna just höga löner.

  Att bekosta sådan lobbying kostar troligtvis inte mer än något tiotals miljoner per år, men att betala högre löner till ingenjörerna kostar flera miljarder.

  Så länge ”tricket” fungerar och nya studenter lockas till utbildningen i hopp om att den framtid som målats upp i media kommer möta dem så får företagen sin kompetensförsörjning tillgodosedd ändå. När studenterna väl lämnat utbildningen och börjar söka jobb och upptäcker att verkligheten inte är som utlovat, så är det vanligtvis för sent för dem att göra något åt saken. Det är inte rimligt att gå igenom en ny utbildning till exempelvis jurist eller läkare då. Så de tvingas acceptera längre kvalificerade arbetsuppgifter och lägre löner än de hoppats på. Som du skriver i artikeln utnyttjar företagen då principen om tillgång och efterfrågan och säger helt enkelt ”Vi betalar inte mer än vi behöver”. De skördar frukterna av sin lobbying.

  Om det ska ske en förändring tror jag det behövs någon aktör som ger en mer rättvisande bild av verkligheten för ingenjörerna idag, så att färre söker sig till utbildningen och utbudet av ingenjörer därmed minskar. Regeringen och universiteten verkar ju inte villiga att minska antalet utbildningsplatser under andra förutsättningar än att det faktiskt är för få sökande.

  Det kan tyckas trist att behöva måla upp en korrekt bild, eftersom den är mer negativ. Man kanske från fackligt håll dessutom tror att det kan vara svårare att bedriva löneförhandlingar på central nivå då, eftersom det blir svårare att motivera högre löner. Kortsiktigt är det kanske så, men om det ska till någon långsiktig positiv förändring av ingenjörernas löner tror jag det är nödvändigt. En sak är säker, som läget är nu fungerar det inte att tala om ”ingenjörsbrist” i förhandlingarna i alla fall. Företagen vet att det inte finns någon sådan generellt i verkligheten, utan det är bara en bild de själva målar upp i media för att uppnå det vekliga målet att pressa ner lönerna som angivits ovan.

  Med vänliga hälsningar,
  Joakim

Lämna ett svar