Industrins jämställdhetspris

Industrin är och har varit en viktig arbetsgivare för många av Sveriges Ingenjörers medlemmar och för Sverige som litet exportberoende land. Industrins betydelse för Sveriges välfärd syns på många sätt, bland annat under avtalsrörelsen där det är industrin som sätter det så kallade märket, det vill säga hur mycket Sveriges industri och export tål i löneökningar för att fortfarande vara konkurrenskraftiga. Vi har inte alltid samma uppfattning som arbetsgivaren var den nivån går, men vi har det gemensamt att vi värnar om industrin, industrins utveckling och alla människor som arbetar inom industrin.

Ändå är det något som skaver. En sådan viktig del av svenskt näringsliv har fortfarande mycket att förändra. Det är en bransch som är mansdominerad. Där det råder förutfattade meningar om dels vad som är industri, dels vad arbetena inom industrin innebär.  Industrins företrädare, Sveriges Ingenjörer inkluderade, har under många år arbetat hårt på att förändra den bilden. Det är idag bara 25 procent kvinnor inom industrin. Det vill vi förändra.

Genom att uppmärksamma goda initiativ tror vi att bilden av industrin sakta kommer att modifieras och förändras. Om vi pratar om positiva krafter och förändringsarbete kan det leda till en nyfikenhet att arbeta inom industrin. Att lyfta fram förebilder, att belysa vad industrin verkligen innebär – att det är allt mellan Wasa och Volvo – tror vi är ett sätt att belysa vad industrin är.

Under industridagen – som i år äger rum i Malmö den 17 oktober – delar Sveriges Ingenjörer, tillsammans med andra fackliga parter och arbetsgivarorganisationer inom industrin, ut ett jämställdhetspris. Priset delas ut till det företag som under 2016 varit med och visat på goda initiativ för ökad jämställdhet på arbetsplatsen, ett förändringsarbete och en attityd till att jämställdhet inte bara är viktigt, det är en överlevnadsfråga.

Sista dag att nominera är den 12 september. Har du nominerat ditt företag? Gör det! Förändringar behöver uppmärksammas och spridas. Det inspirerar och motiverar. Välkommen med din nominering: http://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2016/

Camilla Frankelius

"Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar