Globalmoral utmanar arbetsgivarna

I det offentliga rummet synas och blottas företags moraliska ställningstaganden med jämna mellanrum. Med nätet färdas nyheter snabbt och oegentligheter i organisationen flyter förr eller senare upp. Och arbetsgivare får då och då ta konsekvenserna av det.De senaste åren har det dykt upp flera exempel på svenska företag som fått anseendet fläckat av underleverantörer med dåliga arbetsförhållanden och företag med bristande affärsmoral. Att vara ett gott företag sträcker sig bortom den obligatoriska delen i årsredovisningen och på företagets hemsida. Kunder kan rösta med plånboken, och anställda kan ”rösta med fötterna” om de inte gillar företagets moral. De blir på ett sätt de som i slutänden styr moralen.  Med detta följer ett stort ansvar för företag.

Det har idag blivit allt mer viktigt att arbeta hållbart för företag än någonsin tidigare. Att jobba hållbart gäller inte bara miljöfrågor utan även villkor för anställda och underleverantörer. Organisationer med bra moral är bra på att ta hand om sin viktigaste resurs, personalen, och är därför inte rädda för att förlora den. De vågar till och med uppmana sina anställda att betygsätta sin arbetsgivare, som också oftast klarar sig bättre i betygsättningen.

Bra förebilder

När unga akademiker rankar attraktiva arbetsgivare i Sverige är det framförallt globala företag i IT-sektorn som lockar, visar Universums studentundersökning FöretagsBarometern. Egenskaper som värdesätts hos arbetsgivare är att de är rättvisa, jämställda, pålitliga, empatiska, tillitsfulla och öppna,  och vår egen undersökning, Ingenjörsbarometern, visar samma sak.

Ett företag som på ett föredömligt sätt visar globalmoral är Spotify, som ser sin personal som sin viktigaste tillgång. De har i år beslutat att alla anställda i samtliga länder får 6 månaders föräldraledighet med full lön, oavsett hur systemen ser ut i de olika länderna och gäller alla anställda. För många, som inte har samma förmånliga system som vi har i Sverige, är det en stor förmån. Men kanske det viktigaste är att alla i personalen blir behandlade på samma sätt. (Källa: Buzzter trendanalys Globalmoral)

Google gav i fjol bort mer än motsvarande 770 miljoner kronor i stipendier. Dessutom fick deras anställda arbeta ideellt 50 000 timmar på betald arbetstid.
Teknikkonsulten Sweco låter sina anställda få tjänstledigt för att åka ut med Läkare utan gränser.

Alla exemplen ovan visar att det går att vara framgångsrik och samtidigt god. För varje företag gäller det att hitta sitt som både gagnar den egna verksamheten och gör verklig nytta för samhället.

Signalvärdet i att ha en hållbar personalpolitik är stark. En bransch som erbjuder bra villkor drar till sig rätt kompetens. De anställda är inte kortsiktiga i sina val av arbetsgivare, och vi som fackförbund är inte heller kortsiktiga i vilken framtid våra medlemmar får.

Gästbloggare:
Teresa Chiverton, sociala medier, trend- och omvärldsbevakning
Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar