Vad är en attraktiv arbetsgivare?

Utvecklingen av samhället, arbetslivet och privatlivet förändras med den digitala revolutionen. Om fem år – om utvecklingen fortsätter i samma takt – kanske vi står inför en arbetsmarknad med så många nya yrken och tjänster som vi idag aldrig skulle kunnat gissa oss till.

För arbetsgivare inom IT och Telekombranschen, är kompetensen allt. Utan kompetens i form av rätt personal, finns inga tjänster att sälja. På en marknad där efterfrågan av IT-kompetens är större än utbudet, och där företagen måste kunna möta kundernas allt större behov av att utveckla sina verksamheter med hjälp av IT, är konkurrensen om nya medarbetare och talanger tuff. För att klara av utmaningen måste arbetsgivare vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats med konkurrenskraftiga villkor. Arbetsgivare som ger sina anställda rätt förutsättningar har mycket att vinna, i att få väldigt lojala, dedikerade, engagerade och motiverade medarbetare.

Generation Y – som i ”Why?”

Den yngre generationen, generation Y, som kännetecknas av att de är ifrågasättande, kan vara mer svårflörtad. Vad är arbetsgivarnas bästa svar när generation Y [läs: why] till exempel frågar: ”Varför ska jag jobba för dig?” eller ”what’s in it for me?”

Poolias kompetensindikator från 2015 skriver att många företag har en övertro på sitt varumärke:

”Företagen själva tror att 61 procent av arbetstagarna tycker att varumärket är mycket viktigt eller viktigt vid val av ny arbetsgivare. Medan endast 26 procent av arbetstagarna instämmer.

För ett företag som vill stärka sin attraktionskraft är det viktigt att hänga med när värderingar förändras. Att förstå och skaffa sig kunskap om vad som triggar de kompetenser som företaget söker. Över 60 procent av arbetstagarna anger flexibla arbetstider som mycket viktigt eller viktigt.

− Vi ser en ökad medvetenhet om priset vi får betala för ett högt arbetstempo och ökande krav. Färre människor ska utföra mer arbete. Ekvationen går inte ihop för många arbetstagare. Därför ser vi att fler och fler värdesätter sin fritid. Fungerar inte privatlivet så är det inte värt det, säger Julija Falkman.”

Poolias kompetensindikator visade att det viktigaste för att de anställda ska trivas och stanna länge är en bra chef, utvecklande arbetsuppgifter och trevliga kollegor. Hög lön kommer längre ner i företagens rangordning.

Att tro att unga vuxna inte skulle tycka att frågor som pension eller bra kollektivavtal är viktigt, är nog att missbedöma dem. Att förutsätta att enbart löneökningar är viktigast för ett modernt arbetsliv med moderna avtal kan vara det största misstaget en arbetsgivare gör.

Gästbloggare:
Teresa Chiverton, sociala medier, trend- och omvärldsbevakning
Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar