Ingen strejk – men vi släpper inte flexpension

Sedan startskottet för avtalsrörelsen har engagemanget varit stort. På arbetsplatser, i sociala kanaler och i media har diskussionerna gått varma om dina villkor och om den flexpension som Sveriges Ingenjörer jobbar för att du också ska få del av. Stort tack för ditt engagemang, det har gett effekt.

Även om Arbetsdomstolen har meddelat beslut om att Sveriges Ingenjörers medlemmar inte får strejka för flexpension är frågan inte överspelad. Ambitionen har hela tiden varit att lösa en kollektivavtalad flexpension vid förhandlingsbordet och där fortsätter nu arbetet.

Varför varslade Sveriges Ingenjörer om konflikt?

Almega har konsekvent gett avslag till alla förslag som presenterats. Som påtryckningsmedel för att föra förhandlingar framåt kan fackförbund varsla om olika konfliktåtgärder mot arbetsgivarorganisationer. Vilket Sveriges Ingenjörer valde att göra, trots att rättsläget om flexpension är oklart. Nedan kommenterar Sveriges Ingenjörers jurister AD:s bedömning.

Vad händer nu?

Flexpension är fortsatt viktig och vi kommer inte släppa den. Vi analyserar läget utifrån Arbetsdomstolens beslut och hur vi kan driva frågan framöver.  Förhandlingarna återupptas nu på branschnivå. Om vi inte lyckas få flexpension i denna avtalsrörelse tar vi nya tag i nästa, för vi är fast beslutna om att du inom Almega ska ha lika bra villkor som dina kollegor på övriga arbetsmarknaden.

Stort tack för ditt engagemang!

Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Ps. Du kan också påverka dina villkor och din arbetsgivare – engagera dig i din Akademikerförening. Kontakta dina förtroendevalda på arbetsplatsen eller Sveriges Ingenjörers kansli så hjälper vi dig vidare.

Juristerna kommenterar ADs utfall

Hur kunde Sveriges Ingenjörer varsla om konflikt, i en fråga som Arbetsdomstolen nu bedömt att det inte går att strejka om?

Enligt Medbestämmandelagen, MBL, får konfliktåtgärder, som exempelvis strejk, vidtas i frågor som parterna inte har reglerat i kollektivavtal. Det finns ingen överenskommelse om kollektivavtalad flexpension mellan parterna på Almegaområdet, frågan är alltså oreglerad. Inom de avtalsområden som har flexpension regleras frågan i avtalens allmänna villkor och förändrar inte nuvarande ITP-avtal.

Almega hävdar att alla pensionsfrågor, även de som ligger utanför ITP-avtalet, omfattas av ITP-avtalets fredsplikt. Vi delar inte den uppfattningen. Parterna kan på branschnivå träffa överenskommelser om pensionsfrågor vid sidan av ITP-avtalet, såsom gjorts inom bland annat industrin, där flexpension infördes 2013.

Tidigare fanns en regel i ITP-avtalet som sa att fredsplikt gällde för alla pensionsfrågor. Den regeln togs bort 2006 i samband med att ITP-avtalet omförhandlades. Vår tolkning är därför att fredsplikten i dagens ITP-avtal inte omfattar flexpension.

När Almega gjorde sin fredspliktsinvändning var rättsläget alltså oklart. Redan dagen därpå begärde Sveriges Ingenjörer och Unionen att Arbetsdomstolen interimistiskt skulle besluta att konfliktåtgärderna var lovliga. Det innebär att Arbetsdomstolen gör en översiktlig och preliminär bedömning, som kan komma att ändras vid den slutliga prövningen. Arbetsdomstolen har alltså ännu inte sagt sista ordet i frågan. Det beslut som Arbetsdomstolen lämnade under gårdagen är öppet för tolkning, dessutom var domstolens ledamöter inte eniga. Två av sju ledamöter tyckte att det inte fanns något rättsligt hinder för Sveriges Ingenjörer och Unionen att strejka i frågan om flexpension.

#flexpension #avtal16

Camilla Frankelius

"Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Martina Trupina
  2016-04-22 at 17:10

  Är man från SI:s sida helt seriös när man skriver såhär: ”Om vi inte lyckas få flexpension i denna avtalsrörelse tar vi nya tag i nästa” ?? Jag som medlem blir förbannad när jag läser detta! I förra avtalsrörelsen gick man med på att inte få in flexpension i avtalet och trodde blåögt på Almega. Kommer man göra om samma misstag nu igen?! Ska vi som medelmmar gå miste om några års extra inbetalningar igen?! Vad kommer hända i nästa avtalsrörelse kommer vi ge oss igen?! Dett är ju bara pinsamt.. Medlemmarna är ju beredda att strejka för detta och ledningen i SI anser att man kan lämna denna fråga till nästa avtalsrörelse IGEN! Hoppas verkligen att detta uttalande var ett dåligt aprilskämt!

 2. Camilla Frankelius
  Camilla Frankelius
  2016-04-25 at 12:28

  Först och främst – jag delar din frustration! Frågan om flexpension är mycket viktig, precis som du framför. Varför ska ni som arbetar på ett företag som är anslutet till Almega inte samma möjligheter till en bra pension? Varför vill inte företagen ge sina anställda bra villkor som är likvärdiga andra branscher? Trots att vi nu inte får strejka för att kunna få bättre pensioner hoppas vi , och tror, att även företagen förstått att det är ett villkor som våra medlemmar vill ha. Det har ju påståtts av Almega att våra medlemmar inte vill ha avsättningar till flexpension – i uppladdningen inför strejken har vi tillsammans visat att de har fel. Vi kommer inte ge upp även om nu domstolens beslut hindrar oss från att strejka. Ta upp frågan med ditt företags ledning och berätta för dem vad du och dina kollegor tycker.
  Nästa avtalsrörelse sätter igång om 8 månader. Skulle det bli så att Almega i de nu fortsatta förhandlingarna ändå vägrar att gå med på flexpension så kommer vi fortsatt driva frågan, men tyvärr kan vi inte strejka för att påverka Almega i denna avtalsrörelse.

  Det läge vi hamnat i är inget som vi valt. Vi har gjort allt vi kunnat inom ramen för de svenska lagarna för att kunna få strejka för att få flexpension. Arbetsdomstolen har fattat ett beslut om att den strejk som vi skulle göra för att påverka Almega inte får genomföras då vi är bundna av ITP-avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Läs gärna om Arbetsdomstolens beslut på vår hemsida. Skulle vi ändå strejka så skulle det bli mycket kostsamt för både förbundet och medlemmarna då det skulle vara en olovlig strejk. Men förhandlingarna fortsätter med Almega och vi har inte släppt taget om flexpension i dessa förhandlingar.
  /Camilla F

Lämna ett svar