Frankelius reder ut Almegas argument

Den 6 april överlämnade Sveriges Ingenjörer och Unionen varsel om strejk till flera branscher inom Almega. Deras motstånd till kravet på flexpension är grunden till att vi hamnat i detta läge. Nu vill jag reda ut några av Almega VDn Anna-Karin Hatts påståenden.

Hatt påstår: ”Valet står emellan att skapa en modell som är ren, rak och lätt att förstå, både för företagen och för den enskilde, eller den modell facken föreslagit som är betydligt krångligare och långt mer invecklad…”

Frankelius reder ut: Fel. Den modell för flexpension som vi eftersträvar är tydlig och enkel att hantera. Den höjer beloppet på avsättningen till tjänstepensionen för alla med 0,2 procent och administreras på samma sätt som ITPn.

Lönerna förhandlar man sedvanligt på företaget enligt den process som finns i löneavtalet och i enlighet med märket i år 2,0 procent.

Sedan 1960 har tjänstemännen haft kollektivavtalad tjänstepension. Vi som fackförbund har i alla tider förhandlat avtal som förbättrat medlemmarnas arbetsvillkor. Och det gör vi även nu med vårt förslag till flexpension, som helt enkelt innebär att vi fyller på avsättningen till ITPn. Räkningen till företagen från Collectum blir 0,2 procent högre. Kan det verkligen kallas krångligt med en enhetlig lösning? Jämfört med Almegas lösning där arbetsgivaren ska administrera och hålla reda på vad Kalle, Lisa och alla deras kollegor enskilt väljer att sätta av från sin egen lön?

Hatt påstår: ”…och som dessutom riskerar att leda till starkt ökade kostnader för tjänsteföretagen, och till mindre attraktiva kollektivavtal.”

Frankelius reder ut: Fel igen. Kostnaden för den extra avsättningen ligger inom märket och är inte en ökad kostnad för företagen. Dessutom har 28 av 36 arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv, bland annat inom industrin, redan tecknat överenskommelsen om flexpension. Det är bara förbunden inom Almega som återstår och som vägrar hitta en lösning på pensionsfrågan. Du som medarbetare kan förlora förmånen om du byter till en arbetsgivare som står under Almega.

Hatt påstår: ”Med Almegas förslag om individuell flexpension får alla medarbetare möjlighet att göra ett val utifrån sin egen ekonomiska situation, vilket bland annat innebär att ingen behöver förlora på flexpensionen.”

Frankelius reder ut: Återigen, fel. Om man använder den modell som Almega föreslår så kan den vara direkt fientlig mot löntagarna och i synnerhet de lågavlönade. Almegas hållning går att hitta när vi citerar Anna-Karin Hatts företrädare Jonas Milton: ”du har rätt till en lön men inte en löneökning”.

En avsättning enligt Almegas modell skulle innebära precis det som de själva varnar för – lägre ersättningar från trygghetssystemen som baseras på lönen.

Med Almegas förslag blir villkoren för pensionen på arbetsmarknaden olika för arbetstagarna – de vill istället spela med medlemmarnas framtida pension vilket innebär att arbetstagarna inom tjänstesektorn har sämre villkor än övriga arbetsmarknaden. Det kan vi och våra medlemmar inte acceptera.

Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Camilla Frankelius

"Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar