Almega – ni har glömt något

Jag vill dela en tanke: Almega är så intresserade av hur våra medlemmar ska hantera sin framtida pension att de verkar glömma bort att företräda sina egna – medlemsföretagen. Almega är den första organisation, som jag har stött på, som VILL ha och aktivt strävar efter mer administration. Åtminstone är det följden av deras förslag om ”individuell flexpension”. Då gäller det att hålla hårt i hatten, för det kommer inte bli lätt för medlemsföretagen att reda ut.

Att Almega vill försätta sina medlemmar, alltså företagen, i en veritabel administrationssnurra genom individuell flexpension är obegripligt. Först när dimridåerna lättar syns det faktiska problemet: kostnaden. I en artikel i tidningen Arbetet uttalar Almega det egentliga motivet; ”det blir för dyrt”.

Apropå kostnader måste det sannolikt anställas många nya personer i företagen enbart för att hålla reda på och anmäla in vad de anställda har valt för lösning, hur mycket de avsatt eller om de avstått individuell flexpension. Ja, det låter dyrt, Almega.

De menar att det kostar för mycket för exempelvis ett amerikanskt företag att ansluta sig till kollektivavtalen, om de även måste betala till pensionen. Om Almegas måttstock är amerikanska företags arbetsvillkor borde anställda i tjänstesektorn vara oroliga för vad det innebär. Som arbetsgivarpart ligger det i även Almegas intresse att förklara den svenska modellen för sina medlemsföretag.

28 av 36 arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv har klokt nog redan beslutat att förstärka sina medarbetares pensioner genom kollektiva lösningar i en partsmodell vida känd som den svenska modellen. De har även sett fördelarna med att minska företagens administration genom en
kollektivavtalad flexpension.

En som kan flexpension, och som haft det i avtalen sedan 2013, är Robert Schön, förhandlingschef och vice vd på Industriarbetsgivarna. Han uttrycker det kort och koncist i samma artikel: ”Pensioner och försäkringar lämpar sig mycket bättre för kollektiva lösningar.”

”Det viktigaste skälet för uppgörelsen är att den allmänna pensionen håller på att gröpas ur. När den allmänna pensionen inte räcker måste tjänstepensionen förstärkas.”
– Robert Schön,  Industriarbetsgivarna

Dessutom gick Industriarbetsgivarna, tillsammans med andra arbetsgivare inom industriavtalet, nyligen med på att öka avsättningarna till flexpension med ytterligare 0,2 procentenheter. Också klokt, Industriarbetsgivarna!

Har 28 av 36 arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv fel? Absolut inte. 28 av 36 tar tillsammans med fackförbunden ansvar för att säkra en hållbar arbetsmarknad och en gemensam välfärd. 28 av 36 gör sig själva till attraktiva arbetsgivare. Våra medlemmar på företag inom Almega vill inte ha sämre villkor och de företagen vill sannolikt heller inte ha mer administration eller ökade kostnader för den.

Just nu pågår medling mellan Sveriges Ingenjörer, Unionen och Almega. Parterna har kontakt flera gånger dagligen och vi vet i dagsläget inte när ett medlarbud kommer, men före strejken eventuellt bryter ut på måndagen den 18 april 2016 kl. 12.00, så att parterna hinner ta ställning och svara.

För att citera Robert Schön igen: ”Pensioner och försäkringar lämpar sig mycket bättre för kollektiva lösningar”. Vi strävar fortfarande efter en kollektiv lösning vid förhandlingsbordet.

#flexpension #avtal16

Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

Camilla Frankelius

"Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. ”Förmånlig pensionsavsättning” är lönesnurreri - Ingenjörsbloggen
    2016-04-27 at 10:11

    […] flexpension? Förutom detta snurriga nyss beskrivna scenario så tillkommer, som jag har nämnt i tidigare inlägg, en enorm administration för att hålla reda på hur mycket var och en av de anställda ska […]

Lämna ett svar