Innovationsår ett nytt sätt att skapa jobb i Sverige

Vi har nu fått ytterligare en räntesänkning från Riksbanken i syfte att få fart på svensk tillväxt. Detta trots att vi har en bra fart i den svenska exportindustrin och i det svenska näringslivet undantaget företag beroende av energi och stål- och metallbranscher. Frågan är om fortsatta räntesänkningar är det bästa sättet att stimulera tillväxten i Sverige?

Sveriges Ingenjörer kommer den 15 mars att presentera sin konjunktur- och innovationsrapport baserat på enkätundersökning av 670 företag i det svenska näringslivet. De som svarar på frågorna är förtroendevalda utvecklingsingenjörer med god inblick i företagens marknads- och ekonomiska situation. Redan nu kan vi se att en hög andel av företagen går bra och att det är flera som kommer att öka sina investeringar i Sverige under 2016 jämfört med andelen företag som kommer att minska sina investeringar.

Från Sveriges Ingenjörer tror vi att ett framgångsrikt sätt att hantera framtiden och stimulera tillväxten i Sverige är att satsa på insatser för att öka innovationskraften i företagen och också möjliggöra avknoppning. I Sveriges Ingenjörers förra konjunkturrapport hösten 2015 kunde vi konstatera att det finns en koppling mellan att företag som har mål för innovation samtidigt också har högre lönsamhet än företag som inte har mål för innovation. I den nya rapporten som vi presenterar 15:e mars ser vi att trots tuff global konkurrens och en osäker omvärld så når ändå svenska exportföretag som Volvo Cars, Scania, ABB, Astra Zeneca och SCA framgång genom nya innovationer som är först i världen och därmed skapar värde på marknaden.

Förutom framgång baserat på idéer kring kärnverksamheten i dessa företag finns det också idérika människor, som har idéer utanför kärnverksamheten. Om dessa personer får möjligheten till tjänstledighet under ett år, ett innovationsår, öppnas en ny väg till kunskapsintensiva och högteknologiska jobb i Sverige. Vi tror att genom att tillvarata idékraften i företagen och hos ingenjörerna kan de nya jobben skapas.

Det handlar om att skapa förutsättningar för ökad trygghet för individen i att våga knoppa av genom att förlänga tiden från starta eget från sex till 12 månader med bibehållen trygghet i form av tjänstledighet och ett jobb att gå tillbaka till. Det handlar också om att skapa förutsättningar i företagen för ökad rörlighet. De ingenjörer som prövar att starta eget lämnar plats för vikarier eller nyrekrytering och ger nya krafter möjligheten att förnya företagen.

Företagen som har en öppen syn på ett innovationsår, blir också mer attraktiva som arbetsgivare och genom att öppna upp för fler karriärvägar. Kan avknoppningar växa upp kring moderbolaget ger det också förutsättningar för utveckling av lokala och regionala kluster, där samarbetena mellan företagen i klustret bidrar till dynamik och attraktionskraft. På sikt blir det då lättare att locka till sig rätt kompetens och investeringar. Detta ger då förutsättningar för nya jobb vilket samhället tjänar på. En satsning på ett innovationsår är därmed  en vinn vinn lösning för individen, företaget och samhället.

Staffan Bjurulf

"Utredare och näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar