Föräldraförsäkringen ses över

Föräldraförsäkringen behöver moderniseras. Den behöver anpassas bättre för företagare och studenter och underlätta för olika typer av familjekonstellationer.Utvecklingen mot ett mer jämställt uttag måste snabbas på. Försäkringen ska också vara enkel att använda, skriver Annika Strandhäll socialförsäkringsminister (S) idag 160204 på DN debatt, och hon tillsätter en utredning som ska se över föräldraförsäkringen.

Dagens föräldraförsäkring är från 1974, och vissa justeringar har gjorts längst vägen i form av öronmärkta månader åt vardera föräldern. Nu senast infördes en tredje öronmärkt månad. Men faktum kvarstår. Endast 25 procent av männen tar ut föräldrapenning.

Sveriges Ingenjörer ser däremot i egna undersökningar att ingenjörer skiljer sig åt från snittet. Våra medlemmar som är män har ett betydligt högre uttag är än snittet. Det finns förstås flera förklaringar till det. Normen för att vara föräldraledig skiljer sig åt mellan olika grupper. Högre utbildning har en positiv effekt för uttaget. Saco vill även slå hål på myten att det inte lönar sig ekonomiskt att dela lika på föräldraledigheten.

Sveriges Ingenjörer har tidigare uppmärksammat, bland annat i rapporten Rön om lön och kön, att något händer med män och kvinnors löner efter ca 5 år i arbetslivet. Gapet mellan männen och kvinnornas löner ökar. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Ökningen sammanfaller ungefär samtidigt då flera kvinnor får sitt första barn. Sveriges Ingenjörer kan inte utesluta att den löneskillnad som vi ser mellan kvinnor och män har samband med föräldraledigheten. Och flera statliga utredningar de senare åren har samtliga pekat på behovet att se över föräldraförsäkringen då den ger negativa effekter för kvinnor. Föräldraförsäkringen är omdebatterad. Åsikterna är många och starka huruvida dagar ska öronmärkas eller vara helt fria.

En jämställd arbetsmarknad, löner fria från diskriminering och utan påverkan av kön, att glastaket krossas är inte – eller borde inte vara – kontroversiellt. Män och kvinnors barnrelaterade frånvaro skiljer sig åt, och det får konsekvenser i arbetslivet. Att se över föräldraförsäkringen för att komma till rätta med ett ojämställt arbetsliv är därför en viktig nyckel för framtiden. Men att diskutera normer och attityder behöver vi göra hela tiden. Oavsett vad utredningen kommer fram till.

Stina Kimstrand
Ombudsman/jämställdhetsexpert
Sveriges Ingenjörer

#svpol #föräldraförsäkring #jämställdhet

Gästbloggare
Relaterade inlägg
Lämna ett svar