Tänkande ingenjörer tämjer Gorm

Stormen Gorm drabbade västra och södra Sverige sista helgen i november med översvämningar som följd. Vattenståndet höjdes med 140 cm i Helsingborg. Utanför Väderöarna uppmättes våghöjder på 4,5 m och som mest nära 7 m. Det här är det sorts väder som blir vanligare till följd av förändringarna i klimatet.
Kraftiga stormar påminner oss om att det är naturen som bestämmer. Elen bryts, hus svämmas över och vägar blockeras av fallande träd. Det hindrar förstås inte att vi med hjälp av tekniska lösningar kan lindra effekterna och minska vår sårbarhet.
Av en slump hade vi veckan före stormen samlat några grupper ingenjörer i Skåne för att få dem att komma med idéer om hur vi kan skydda oss mot översvämningar. Idégenereringen ingår i vår satsning på Idélandet Sverige. Grupperna fick fram två mycket bra idéer som jag tror att man kan utveckla ytterligare för att skydda hushåll när vattnet väller in.
Det ena förslaget är att använda ett superabsorberande material. Sådana material används i t ex blöjor men skulle kunna användas för att suga upp också mycket större vattenmängder i byggnader. Det andra förslaget går ut på att fånga upp vatten redan då det faller som regn. Om vattnet på så vis samlas i stora reservoarer så kan det också komma till användning så snart det tillfälliga högvattnet drar sig tillbaka.
Myndigheter som följer och länge har följt utvecklingen vad gäller nederbörd, vattennivåer och erosion ger bakomliggande data för en god beredskap. En skattning indikerar att 23 000 bostadshus i Skåne är i riskzonen för att påverkas av framtida översvämningar.
Avsikten med vårt idégenereringsarbete är att få ingenjörer att i en kreativ process använda sitt tekniska kunnande för att hantera stora samhällsutmaningar. Samtidigt vill vi etablera samarbete mellan oss som utvecklar tekniken, politiker och aktörer på marknaden så att goda idéer också blir verklighet.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar