En bra ingenjörsutbildning

Det finns många aspekter av en bra ingenjörsutbildning. Det handlar om grundläggande kunskap, specialistkunskap, praktiska inslag, forskningsanknytning, att lära sig förstå sin bransch, vad personer inom yrket gör, att lära sig analysera och skriva egna arbeten och så vidare.

(Bilden ovan: Yohanna Karnik Macaya som mottog Wimanska priset 2015 för sitt arbete ”Vattennivåreglering i Avesta Lillfors”. Fotograf: Pernilla Pettersson.)

Som intresseorganisation för ingenjörer är förbundet förstås mycket angelägna om att ingenjörsutbildningarna i Sverige håller en hög kvalitet. Att arbeta för detta kan man göra på många sätt. Förbundet har till exempel experter i utbildningsfrågor som deltar med synpunkter och bidrar i olika sammanhang där utbildningen diskuteras och utvecklas. Men det finns mer som förbundet gör som synliggör utbildningen, teknikämnet och bidrar till diskussion kring vad kvalitet är inom utbildningen och hur den kan öka.

Sveriges Ingenjörer anordnar tävlingen Teknik-SM som Sveriges teknologer, det vill säga ingenjörsstudenter, kan delta i. Lagen som tävlar består av tre personer. Kvaltävlingar utförs regionalt och avgörs till slut i en final. Vinnarna får en resa till någon plats där de får testa sina kunskaper och bidra till utveckling. Det här årets vinnare får åka till Tanzania och delta i ett projekt tillsammans med organisationen Ingenjörer utan gränser.

Priset för Teknik-SM brukar delas ut på den stora Polhemsfesten i november där även lilla Polhemspriset och Wimanska priset delas ut. Det är Sveriges Ingenjörers priser för bästa examensarbeten på civilingenjörs- respektive högskoleingenjörsutbildningarna i Sverige. Priserna utgörs av 50 000 kr för vardera priset.

Syftet med priserna är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Arbetena bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integration av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Som fackförbund är vi förstås också angelägna om att våra medlemmar, arbetstagarna, är trygga på sina arbetsplatser. Arbetsmiljön är ständigt föremål för förbättring och anpassning efter nya tider och förutsättningar. Därför delar Sveriges Ingenjörer även ut Levipriset som består av 30 000 kr.

Levipriset är avsett att stimulera kvaliteten i undervisningen om arbetsmiljöfrågor och om sambandet mellan hälsa och effektivitet. Priset tilldelas någon eller några som arbetar på, eller har nära samarbete med, ett svenskt lärosäte. Pristagarna utses av en priskommitté och delas ut under en Arbetsmiljödag som arrangeras av förbundet.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar