Östergötland, premiärplats för Idélandet Sverige

Idélandet Sverige har haft sin premiär. En ambitiös satsning från Sveriges Ingenjörer, då vi under två års tid ska göra nedslag i 20 regioner i Sverige. Med resan vill vi synliggöra alla idéer som finns och som kan bygga Sverige starkt. Vi vill också synliggöra ingenjörerna som individer och vad de betyder för näringslivets och hela samhällets utveckling. Ofta tas våra insatser för självklara, så självklara att man inte tänker på att ingenjörer kan anlitas för även icke-traditionella uppgifter.

Just detta blev också temat vid Idélandets första offentliga möte då vi i Science Park i Linköping den 10 september redovisade vad en grupp kreativa ingenjörer kommit fram till under några dagars arbete. Deras utmaning var att komma på nya idéer för att lösa ett stort samhälleligt problem, nämligen att så många som 1 200 människor dör varje år till följd av att de faller. Ett mycket stort lidande med stora samhälleliga kostnader. Många kreativa tankar föddes.

I den efterföljande diskussionen med speciellt inbjudna följdes presentationen upp av några tunga beslutsfattare inom politik, näringsliv och akademi. Presentationen fick bland annat Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist att själv ställa frågan om inte nästa höga förvaltningschef faktiskt borde vara en ingenjör.

Anita Jernberger som är regionråd i Östergötland tog med sig perspektiven om nya idéer och tryckte särskilt på att fler entreprenörer behövs för att förverkliga idéerna, inte minst för att näringslivet i regionen ska kunna utvecklas.

Linköpings Universitets rektor, som själv är ingenjör, menade att ingenjörer av hög klass är viktiga för hela samhällets kompetensförsörjning och att universitetets samverkan med det omgivande samhället/näringslivet kan stärkas.

Detta fick starkt stöd av Dan Jangblad som är vice VD i Saab AB. Han tryckte särskilt på exportens viktiga roll för välfärden i Sverige och menade att vi måste få till nya företag som växer, en process som kräver samverkan mellan politik och näringsliv, inte minst när det gäller upphandlingen av nya tekniska lösningar.

Ett matnyttigt första stopp i vår resa genom Sverige har ägt rum. Vi är nu förhoppningsfulla att övriga regioner kan lämna samma konstruktiva bidrag. Vi tror också att alla våra medlemmar steg för steg, ju mer känt Idélandet blir, känner sig stärkta i sin yrkesroll och att de också är med och utvecklar samhälle och näringsliv. Vi vet inte var vi kommer att vara om två år, men starten i Östergötland har gett oss råg i ryggen att väldigt mycket mer kommer att hända när individers idékraft mobiliseras.

Läs mer om Idélandet Sverige på www.sverigesingenjorer.se/idelandet.

Följ oss gärna via #idelandet på sociala medier.

Peter Larsson

"Stort intresse för allt som rör sig. Konsumerar tre till fyra tidningar, ekot och morgonsoffan i TV till frukost för att sedan ta mig an en ny dag full av idéer om hur världen kan bli bättre."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar