Att jobba fackligt, vad innebär det?

medbestämmande

Det fackliga arbetet handlar om att våra medlemmar ska kunna trivas på jobbet och i sitt arbetsliv. De ska ha stimulerande arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens, de ska ha en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö, en rimlig arbetsbelastning och en lön som är motiverad. De ska också ha möjlighet till kompetensutveckling och en bra balans mellan jobb och privat. Vi tror också att medlemmarna kan trivas bättre på jobbet om de får vara med och tycka till, att aktivt påverka förhållandena på sin arbetsplats – och att medlemmarna kan göra detta tillsammans. För att nå detta finns den svenska arbetsrätten, kollektivavtal och den Svenska modellen (Like a Swede).

Medbestämmande

En del i detta är rätten till medbestämmande. För vi tror som sagt också att våra medlemmar trivs bättre på jobbet om de aktivt får vara med och påverka förhållandena på sin arbetsplats. Genom att bilda en lokalavdelning till Sacoförbunden på arbetsplatsen får de som är anställda och medlemmar i ett fackförbund möjlighet att påverka företagets beslut vad gäller t ex driftinskränkningar och omorganisationer och får även vara med vid mindre dramatiska aktiviteter som lönesättning och chefstillsättningar.

Förtroendevalda

Ingen vet bättre vad som händer på ett företag än de som arbetar där. Därför behöver lokala frågor lokala företrädare (förtroendevalda). De förtroendevalda representerar medlemmarna i dialog och förhandlingar med arbetsgivaren. De får insyn i vad som händer på arbetsplatsen och ett brett nätverk med både kollegor, chefer och styrelse. Den här filmen, där förtroendevalda berättar om sitt engagemang, ger en inblick i och en känsla för vad lokalfackligt arbete går ut på, i syfte att verka för både medlemmarnas och arbetsplatsens bästa. På denna länk finns information om hur man bildar en lokalförening.


Gästbloggare:
Jonas Dreyfert
Lokalföreningsrekryterare på Sveriges Ingenjörer

Gästbloggare
Relaterade inlägg
Lämna ett svar