Lika rättigheter på arbetsplatsen

prideI början av augusti avslutades Pride-veckan med Paraden med stort P. En kylslagen vecka vädermässigt, kontrasterades av den värme som alltid präglar Pride-veckan. Sveriges Ingenjörer deltog tillsammans med Saco och övriga förbund i Sacos tält.

Facken har en nyckelroll när det gäller att motverka diskriminering på arbetsplatsen och lagen är tydlig; facket ska samverka med arbetsgivaren om aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen och företräda medlemmar som blivit utsatta för diskriminering.
Många hbtq-personer vittnar om att de inte kan vara sig själva på jobbet. Att bryta mot normer är svårt och de som gör det möter inte sällan en ifrågasättande omgivning. Jag hade flera samtal med besökare i tältet som jobbade i ingenjörsbranscher som berättade hur de hellre sa att de varit i Paris med en kompis istället för att berätta att kompisen var ens partner, att de höll tyst om hur helgen varit eller hittade på något som ingen skulle reagera på. De upplevde att risken för att kollegor skulle reagera negativt eller att det skulle påverka möjligheterna på företaget var för stor och valde därför att inte vara öppna. För några hade det också lett till att de lämnat en bransch som de hade utbildat sig inom för ett jobb i en annan bransch med mer tillåtande attityd. Förutom att det är orimligt för individen som investerat i en utbildning är det också en kompetensförlust som varken Sverige eller företagen har råd med.

Det handlar både om att alla har rätt till en god arbetsmiljö fri från diskriminering OCH om att ta tillvara kompetensen.  Att vi har duktiga ingenjörer som kan verka i en stimulerande arbetsmiljö fri från diskriminering är en förutsättning för att vi ska kunna lösa alla de utmaningar som vårt samhälle står inför.

Gustav Fridolin och Jessica Bagge Gustav Fridolin på besök i Sacotältet, här tillsammans med Jessica Bagge, opinionsbildare på Sveriges Ingenjörer.

Men det handlar också om att Sverige ska kunna vara med och konkurrera på en allt mer globaliserad arbetsmarknad. Då duger det inte att några inte känner sig välkomna. Detta var också något som underströks av både utbildningsminister Gustav Fridolin och forskningsminister Helene Hellmark-Knutsson, när de kom förbi och pratade med oss i tältet.

Sveriges Ingenjörer fick mycket ros av både medlemmar och besökare för att vi tar ställning och står upp för en arbetsmarknad där det är kompetens och kunskap som ska vara avgörande, inte kön, etnicitet eller sexuell läggning. Vi gör skillnad.

#inghbtq #ingpride

Jessica Bagge

"Ingenjör och statsvetare som är intresserad av frågor kring energi- o klimat, utbildning och jämställdhet."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar