Idéer och ingenjörer hör ihop

 

Det finns ingenjörer av alla de slag och inom olika branscher. Något som förenar dem dock är att de är slipade problemlösare. Ingenjörer har idéer. Men det är också ingenjörer som gör att idéerna kommer till liv och blir till produkter eller tjänster som kan göra nytta för samhället.

Förra veckan var det dags för årets Almedalsvecka på Gotland. Där lanserade Sveriges Ingenjörer på måndagen projektet ”Idélandet Sverige”.

Idélandet Sverige är en tvåårig resa genom Sveriges regioner. Vi ska samla in idéer om vad som skulle kunna utveckla regionerna. På resan ska vi också träffa och stärka våra medlemmar, de problemlösande ingenjörerna. Och vi ska träffa beslutsfattare och företag och visa för allmänheten vad ingenjörer gör och kan.

Idelandet Almedalen 2015Almedalsdagen ägnades åt idéer, innovation och förutsättningarna för att utveckla dessa i Sverige (bilden visar en paneldiskussion under seminariet ”Hållbar utveckling som drivkraft för innovation”).

Claudia Olsson, ingenjör, entreprenör och framtidsfantast la en god grund för dagen med en framtidsexposé om vad som pågår på det tekniska området runt om i världen. Utvecklingen går rysligt fort och man fick en verkligt hisnande känsla.

Tekniken griper in i människors liv allt djupare. Paradoxalt nog blir samtidigt mycket av tekniken än mer osynlig. När tekniken förut var stora mega-datorer eller maskiner, blir den nu allt mindre och mer digital och baserad på signaler. Till exempel är tekniken på väg närmare kroppen och även in i den, i form av chip eller digitala piller för att mäta hur vi mår, reglera läkemedel etc.

Claudia berättade om en cyborg som hon hade träffat (en varelse som består av både biologisk vävnad som syntetiska delar), Neil Harbinsson  (se film nedan), som har fått en teknisk anordning inopererad i huvudet som gör att han kan uppleva, höra, färg. Det är som ett nytt sorts sinne för honom. Från början var han färgblind på grund av sjukdom. Hans tentakel på huvudet räknas som en del av honom och han har med den på sitt passfoto.

Cyborgs har egentligen funnits längre tid, om man räknar in personer med pace-makers och liknande. Men vi kommer se betydligt fler varianter av cyborgs i framtiden. Robothänder eller ben för dem som blivit av med sina extremiteter är under utveckling, en del redan under användning. De kan nu i viss grad kopplas ihop med vårt nervsystem vilket gör att de kan styras med viljan, genom hjärnan.

Utvecklingen av allt vi ser i samhället som existerar idag och som har med teknik att göra har startat någonstans med en idé, som någon tagit vidare på något sätt, någonstans. Hur bra det gått beror på många olika faktorer.  Men något som spelar roll är de förutsättningar som finns att jobba med innovation, ekonomiska faktorer, tillgång till testbäddar och inkubatorer och så vidare.

Teknik är ett ämnesområde som är och kommer vara viktigt för Sverige och vår framtid. Sveriges Ingenjörer anser att för att gynna den tekniska utvecklingen här på sikt behövs ett större fokus på Sveriges regioner och deras unika förutsättningar för att bidra till den. Det handlar om sådant som kompetensförsörjning, näringslivets struktur, infrastruktur, samverkansplattformar med mera. Idéer som finns behöver fångas upp och ges de bästa möjligheterna att bli någonting. Därför: Idélandet Sverige.

Idélandet Sverige drar igång i höst med första stopp på resan: Östergötland.

Lär gärna Sveriges Ingenjörers dokument Ge innovationer kraft samt Näringspolitisk strategi.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar