Teknik är… antifeministiskt?

Vårbudgeten presenteras idag av regeringen. På DN debatt går att läsa en sammanfattning, dock med få siffror. Det är mycket allmänt hållet, utan några riktiga nya grepp eller idéer. Det är mycket svårt att gissa vilket år den skrevs om man inte redan hade vetat det.

Men det jag ville ta upp var följande. I artikeln står:

”De budgetförslag som läggs fram i dag präglas av en feministisk grundsyn.[..] En förstärkning av resurserna till humaniora och samhällsvetenskap på universitet och högskolor uppvärderar utbildningar där kvinnor är i tydlig majoritet.”

Den logiska följdfrågan på det blir då: vad kallas det enligt regeringen om man ökar resurser till teknik? Antifeministiskt? Och är det enligt regeringen att satsa på eller gynna män?

De som är insatta i jämställdhetsfrågor vet att signaler och attityder är centralt. Genom vårt beteende och vad vi säger förmedlar vi dessa till andra.

Jag är ingenjör. Den signalen jag får av sådan här retorik är att jag är i en manlig bransch, inom ett manligt yrke. Hur gynnar retoriken rekryteringen av kvinnor till ingenjörsyrket? Eller för den delen rekryteringen av män till humaniora och samhällsvetenskap?

Idag är det cirka 25 % kvinnor inom ingenjörsyrket. Sveriges Ingenjörer arbetar ständigt med att sprida kunskap om och föra fram ingenjörsyrket och teknikbranschen för att fånga upp alla med intresse och fallenhet. Målet är att alla människor ska ha en chans att göra det som de vill i livet samt att vi ska ha en stark utveckling för Sverige inom det tekniska området.

Jag vill inte höra att jag är ett undantag som bekräftar en regel. Jag vill bidra till samhället med det jag kan, vill och gör. Det har inte med mitt kön att göra.

Satsa gärna på olika branscher, strategiska områden, eller på de områden som helt enkelt varit eftersatta, oavsett anledningen till det. Men sätt inte könsetikett och kalla det jämställdhetssatsningar. Det man vinner i ena änden, kan man lätt riva ner i den andra.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar