Satsa rätt – bli ingenjör

Utan ingenjörer hade samhället inte utvecklats i samma takt som det gör. Ingenjörer förbättrar världen. De bygger vägar, forskar fram nya läkemedel, konstruerar rymdraketer, maximerar solceller, gräver brunnar. De utvecklar röntgenapparater, räknar på g-krafter i berg- och dalbanor och kodar dataprogram. Ingenjörer kan processa det energisnålaste fartygsbränslet och ta fram den tystaste asfalten. Och mycket, mycket annat.

Och vi kan se att allmänheten känner till och uppskattar det arbete som ingenjörerna gör. I en undersökning(*) som Sveriges Ingenjörer genomfört tillsammans med Vetenskap & Allmänhet tog vi reda på hur folk i allmänhet ser på ingenjörer och teknik. Det allmänheten svarade är att teknik gör livet bättre för oss vanliga människor. Att teknik och ingenjörer kan lösa framtidens utmaningar. Till exempel svarade 82 procent att ny teknik kan bidra till bättre hälsa och sjukvård. Ännu fler tycker att teknikutvecklingen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. 73 procent tycker att framtidens utmaningar med miljön kan lösas med hjälp av ny teknik. Lika många anser dessutom att ingenjörer är kreativa. Andra beskrivningar av ingenjören är noggranna, intelligenta och framåtblickande.

Många ingenjörer arbetar i det offentliga och löser till exempel utmaningar med välfärden.  Eller så jobbar de på stora internationella företag med spännande utvecklingsmöjligheter. En del ingenjörer väljer att fördjupa sig med forskning inom högskola och universitet eller näringslivet, andra startar egna företag.

I ingenjörens arbetsroll ligger mer än bara renodlade teknikuppgifter, som till exempel att kunna leda och presentera projekt. Ingenjörer finns på alla chefspositioner, inklusive vd, för några av Sveriges största företag. Den som har läst till ingenjör är attraktiv även utanför de typiska ”ingenjörsyrkena”.

Ämnena i en ingenjörsutbildning kan spänna över såväl teknik och naturvetenskap som samhällsvetenskap. Du kan välja en ingång med djup, som biologi eller kemi, rymdteknik och teknisk fysik. Eller – om det passar dig bättre att välja en bredare ingång, finns ingenjörsutbildningar som kombinerar teknik med t.ex. ekonomi, ledarskap eller marknadsföring.

Ingenjörsstudierna förbereder dig alltså för ett yrkesliv där du kan ha stor variation i jobbet – både i Sverige och utomlands. Utbildningen är flexibel och en bra grund att stå på, med många inriktningar att välja bland. En del väljer att komplettera med språkkurser eller andra ämnen som inte är tekniska.

Arbetsmarknaden för ingenjörer är god, arbetslösheten låg och lönen hög. Men fler duktiga ingenjörer behövs, inom olika områden, sektorer och branscher.

Sök en ingenjörsutbildning. Du kommer inte att ångra dig.

(*) Läs undersökningen: http://www.sverigesingenjorer.se/Global/Dokumentbibliotek/Rapporter/Ingenjorerna_gor_Sverige_battre_2015.pdf

Andra länkar på samma tema:

http://www.sverigesingenjorer.se/Global/Dokumentbibliotek/Trycksaker/Ingenjor-jag.pdf

http://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-darfor-gynnas-alla-nar-unga-hjalps-gora-medvetna-val

Skriven av Björn Flodérus, f.d statistiker enhet Utredning, utveckling och opinion 

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar