Omsorgsfull omställning

Av de tjänstemän som förlorade jobbet när AstraZeneca lade ned sin forskning i Södertälje 2012 har idag 85% ny anställning, medan 9% har startat eget företag och 5% är i studier. Det visar TRR Trygghetsrådets nya rapport från nedläggningen.

Att det gått så bra för de allra flesta anställda är naturligtvis väldigt glädjande. Det är resultatet av en, i det stora hela, bra process där TRR, företaget och de fackliga organisationerna spelade huvudrollerna.

Andra intressanta resultat: 43 av de drygt 1000 med TRR-stöd arbetar utomlands. 39% arbetar inom kemi och läkemedel, 22% inom offentlig sektor och 9% inom hälso- och sjukvården. Resterande har arbeten som förefaller ligga utanför Life Science. Snittlönen för de i ny anställning är lägre än vad som brukar vara fallet, vilket sannolikt beror på att många har gått till offentlig sektor.

Att de uppsagda har nya relevanta arbetsuppgifter är naturligtvis helt centralt. Men det är också viktigt att ta vara på den samlade kompetensen. Sveriges Ingenjörer var starkt drivande i att så kunde ske på flera sätt. Forskningsanläggningen i Snäckviken har blivit Biovation Park Telge som rymmer nystartade företag, SP Process Development som är ett nytt forskningsinstitut och Swetox där elva universitet samverkar kring toxikologisk forskning.

När Pharmacia för drygt 10 år sedan lade ned sin forskning i Uppsala uppstod ett myller av verksamheter på initiativ av tidigare anställda. En förutsättning för det var att de flesta bodde och arbetade i staden. Någon sådan effekt kommer vi inte att se i Södertälje, där merparten av de tidigare anställda bodde utanför kommunen.

Att den världsledande tablettfabriken fortsätter producera i Södertälje är utmärkt, men den svenska läkemedelsbranschen behöver närvaron av också forskande storföretag. Därför är det mycket glädjande att AstraZeneca utsett forskningsanläggningen i Mölndal till en av tre strategiska platser globalt och vi måste göra allt vi kan för att den verksamheten ska fortsätta.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar