Framtidsutsikter för en grönare omställning och ett kemikaliesmart samhälle

Tankarna är många efter Sveriges Ingenjörers miljödag i januari i år. En av talarna, framtidsminister Kristina Persson, beskrev där vilka åtgärder som måste till för att nå visionen om en grön omställning och ett giftminimerat samhälle. Hur politiken kan främja denna samhällsförändring. Men också hur hoppet om en beteendeförändring ligger hos våra sociala och tekniska innovatörer. Hos oss – Sveriges ingenjörer.

Det bästa i Perssons tal var när hon efter sitt anförande klev fram från podiet och fick åhörarna att komma lite närmare personen Kristina. Hon beskrev att den svåraste utmaningen i omställningen vi står vi inför är att ändra värderingar hos människor, att hitta sätt att få oss att tänka, inte bara på vårt eget bästa, utan på samhället i stort. Bortse från kvartalsrapporter, ständigt ökande bekvämlighet, slit och slängkultur och andra faktorer som står i vägen för den gröna omställningen. Där har vi en utmaning!

Ska vi lyckas övervinna utmaningen, lyckas med en grön omställning och skapa ett mer kemikaliesmart samhälle, måste alla spelare där ute ta sitt ansvar och dra sitt strå till stacken. Vi reflekterar över vilka olika roller spelarna har och hur en sådan omställning skulle kunna gå till:

EU, Sveriges regering och politiker. Genom lagstiftning kan politiker möjliggöra för oss konsumenter att bli medvetna och slippa vara en kemikaliedetektiv inför varje inköp. Vi syftar på att lagstifta krav på innehållsförteckningar på alla produkter, även leksaker, möbler och elektronik, så att vi konsumenter ges möjlighet att välja de giftfria och miljövänliga produkterna.

Forskare och innovatörer. Dessa kan driva innovation framåt, tänka utanför ramarna och hitta nya material där rester och kemikalier inte belastar miljö och hälsa. De kan säkra att vi har test- och kontrollrutiner för att upptäcka miljö- och hälsofarliga kemikalier innan de släpps ut på marknaden. De kan även tillgängliggöra listor på ämnen som anses vara farliga, precis som ChemSec har gjort genom SIN-listan (Substitute It Now) som är ett sätt att hjälpa företagen att byta ut dessa farliga kemikalier.

Konsumenter. Konsumenten kan göra medvetna och kloka val av produkter, vara frågvis och krävande och förändra genom att sprida ordet vidare på hemmaplan. Konsumenternas makt är en viktig pådrivare. Men som konsumenter är vi beroende av information om produkters innehåll – utan det kan vi inte ta medvetna, smarta beslut, utan famlar i varje enskilt köpbeslut. Makten hamnar hos företagen och industrin, som i dagsläget sitter med denna information.

Här följer några inspirerande exempel på hur vi, sociala och tekniska innovatörer, kan bidra till ett giftfritt samhälle genom att tänka utanför ramarna och gå ett steg längre än att byta en skadlig kemikalie till en annan.

En båt utanför ramen

Båtbottenfärger är kända för att vara skadliga för både miljö och hälsa. Här var det några innovatörer som såg chansen att gå steget längre än att bara ersätta de skadliga kemikalierna i själva färgen.  Då färgen används för att undvika påväxt under båten, som ansamlas när båtar står stilla, såg man chansen att undvika dessa genom att utveckla smidiga båtlyftar som hissar upp båten ur vattnet när den lagt till vid hamn. Samma funktion – att undvika påväxt – men med väsentlig skillnad för miljö och hälsa!

Den omdebatterade burken och det mindre kända kvittot

Ett klassiskt och omdebatterat exempel är det om Bisfenol-A (BPA) som finns i bland annat konservburkar och kassakvitton. BPA är hormonstörande även i små doser. Antingen kan man göra som vissa mataffärer gjort och ta ansvar för sina anställda och butikskunder, genom att bara använda BPA-fria kvitton. Eller så möjliggör innovatörer för oss konsumenter att undvika kvitton genom att utnyttja tjänster för digitala kvitton.

Miljövänligt och giftfritt flamskyddsmedel

Nyligen i Ny Teknik berättades om ett innovativt företag som vid tillverkning av plast tänkt utanför ramarna, i linje med ett kemikaliesmart samhälle. Istället för att spreja på de traditionella flamskyddsmedel, som är kända för att vara svårnedbrytbara och har hormonstörande effekter, direkt på plasten i efterhand, så gjuts detta giftfria flamskydd in i plasten vid tillverkningen.

Innovationer som hjälper oss konsumenter att välja rätt

Hormonsjekk är en app från norska forbrukarrådet (konsumentverket) som låter konsumenter på ett lättillgängligt och smidigt sätt kontrollera en varas säkerhet. Genom att scanna varan i butik kan du få information om varan innehåller något hormonstörande ämne. Detta är i dagsläget bara möjligt för de varor som har innehållsförteckning, men är ändå en viktig förebild för hur det borde fungera för alla produkter.

Alla dessa exempel visar att det finns innovatörer som ifrågasätter miljöfarliga ämnen och ohälsosamma kemikalier. Som tänker utanför traditionella ramar i linje med en grön omställning. Drivkrafterna finns där, men det är också politikers, forskares och företagens ansvar att bidra med lagar, forskning och hållbart företagande. Det är först när alla dessa spelare samspelar som vi kan uppnå ett samhälle där vi konsumenter har möjlighet att göra medvetna val kring de produkter vi köper. Där vi slipper vara råttan i det globala kemikalieexperiment som pågår. Detta önskar vi blir verklighet för nästa generation!

Hanna Billström och Elin Fallenius
(grundare och redaktörer www.kemikaliesmart.se)

 

 

 

 

Länkar och källor:

SIN-listan (http://www.chemsec.org/what-we-do/sin-list)

Innovativt företag (http://paxymer.se/) (under Miljövänligt och giftfritt flamskyddsmedel )

 

Forbrukarrådet (http://www.forbrukerradet.no/)

Den flamsäkra katten (Froster, Hedenmark, Olsson, 2012)

Ny Teknik 18:e Feb 2015 (”De gjuter in giftfritt flamskydd i plasten”).

Gästbloggare
Relaterade inlägg
Lämna ett svar