Mer rum för innovation

Från kontakten med medlemmar vet vi att många anser sig jobba i en organisation med en i grunden positiv syn på innovationsarbetet. Men vi vet också att det finns brister i hur företagen i praktiken jobbar med att stimulera och ta tillvara idéer. Resultatet blir att långt färre nya idéer förverkligas än vad som vore möjligt.

Många ingenjörer arbetar i stora företag. Dessa företag har varit väldigt viktiga för Sveriges industriella utveckling och för byggandet av vårt välstånd. De kommer att fortsätta vara mycket viktiga, men behöver fundera på hur deras innovationskraft kan växa. Både för att utveckla det egna företaget men också för att ta en utökad roll där de bidrar till att nya företag skapas och befintliga växer.

En rad faktorer pekar mot ett större fokus på de stora företagens innovationer: De har stora FoU-resurser, de har bredd i de anställdas kompetens, de har relationer med lärosäten och det finns gott om idéer i en miljö där de kan förbättras ytterligare innan man avgör hur de bäst kommersialiseras.

Mot bakgrund av detta är det oroande att företagens utvecklingsarbete har blivit så koncentrerat kring att förfina de tekniker där man redan är starka och har en god försäljning. Man koncentrerar arbetet kring det som kunderna vill ha nu och krymper det fria utrymmet. Det är självklart att man måste lägga stor kraft där efterfrågan finns, men om man inte förmår tänka bredare än så tar man stora risker på lite längre sikt.

Flera stora innovationer har gjorts i samband med så kallat ”skunk work”, det vill säga genom att engagerade anställda fortsätter att utveckla något de tror på trots att det inte ingår i det som de förväntas göra. Att det inte finns utrymme för sådant arbete idag ska vi nog inte vara ledsna för. Det måste vara bättre att det som sker är känt av organisationen och ingår i en strategi för utvecklingsarbetet. Det är säkert också att föredra att innovationsarbetet är väl integrerat i företaget och förankrat på högsta nivå, än att det hänskjuts till särskilda företag i företaget vilket har provats i olika modeller.

Utmaningen är dock att ha både en ordentlig struktur för hur innovationsarbetet ska ske och samtidigt, inom ramen för denna struktur, ge de anställda ingenjörerna tid och resurser för ett friare innovationsarbete. Innovationsledare är en sällsynt men välbehövlig funktion inom företaget med uppgift att göra detta möjligt genom att både skapa klimatet för nya idéer och olika vägar för hur de kan utvecklas vidare. Sveriges Ingenjörer kommer att ägna sig än mer åt dessa viktiga frågor. Vi ska lyssna till förtroendevalda och medlemmar, prata med beslutsfattare och skapa samsyn med företag och arbetsgivarorganisationer. Hanterar vi dessa frågor väl så gynnar det individen, företagen och hela landet.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar