Afrikas vår tystnar inte

Det är svårt att tänka sig en plats där miljön inte på något sätt påverkar oss och vår omgivning. Det är också lätt att teknikalisera miljöfrågor. Att göra det till en fråga om bara koldioxid, nedsmutsning eller säldöd. Men det finns andra sätt att beröra miljöfrågor. Sätt som berör oss. Uttrycksformer som inte bara handlar om siffror, utan om sammanhang och miljöer. Ett exempel på de senare sätten är Rachel Carsons bok ”Tyst vår” från 1962. Då var fokus bekämpningsmedel och dess i vissa stycken oväntade konsekvenser. Det fanns redan då människor som med engagemang och kunskap vågade ifrågasätta de allt giftigare och allt mer genetiskt påverkande bekämpningsmedlen. Som vågade ställa frågorna om hur vi ska hantera natur och miljö på annat sätt än med kemikalier.

Det finns många goda exempel på människor som väljer litteraturen som väg till påverkan. Det kan vara avgränsad text till en viss fråga, en beskrivande text om ett fenomen men också ett verk som sätter människa och miljö i fokus.

Detta, direkt eller indirekt, har vi flera bra exempel på i Sverige. Ett av de senare och dagsaktuellt är Lasse Berg som nyss tilldelats Sveriges Ingenjörers Miljöpris. Han har under sina många år i framför allt Afrika samlat intryck och kunskap som givit honom grund till djuplodande berättelser om människan och naturen. Genom sitt författarskap har han inte minst i sina böcker om Kalahari berättat om människans levnadshistoria och hur människan genom sin kreativitet och anpassningsförmåga lyckats överleva och sprida sig över jordklotet.

Vi kan se hur människans utveckling sakta men säkert skapat en hjärna som låter oss välja och planera vårt liv och våra handlingar. Instinkten styr oss fortfarande, men vi har en unik förmåga att aktivt påverka och fatta mer rationella beslut. Genetiken formar oss till de individer vi är, och människan har genom sin utveckling, utbildning och kulturella kontext gett oss möjligheter att kompensera oss för våra biologiska tillkortakommanden.

Lasse Berg binder samman dessa delar. Genom att använda sig av befintlig forskning och sätta det i praktiska sammanhang, genom egna resor och studier, skapar Berg trovärdiga och levande skildringar om människans oförtrutna vilja att förbättra sina levnadsvillkor. Fysiska och senare allt mer politiska hinder till trots, människan har genom sin förmåga till samarbete hittills klarat av ständigt återkommande förändringar av sina livsbetingelser.

Sveriges Ingenjörers Miljöpris går nu alltså till Lasse Berg. Miljöpriskommittén skriver i sin motivering att Lasse Berg genom att beskriva människans förmåga till samarbete och kreativitet ger en hoppfull bild av hur människan kommer att klara av både dagens och morgondagens problem som vi utan tvekan kommer att ställas inför. Avslutningsvis, ”en historia måste också kunna berättas och levandegöras för att nå läsaren, och detta gör Berg på ett utomordentligt sätt.”

 

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar