Individers innovationer visar vägen

Ett sätt att få en uppfattning om innovationskraft och entreprenörskap är att dra slutsatser från många observationer. En ny studie på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen har gått igenom 100 av de viktigaste svenska innovationerna genom tiderna. Ett intressant resultat är att endast 20 av dem har sitt ursprung inom akademien, medan 47 har utvecklats av anställda i företag och 33 av enskilda uppfinnare.
Från andra studier vet vi också att de företag som lyckas allra bäst i termer av överlevnad, tillväxt och jobbskapande är avknoppningar från stora företag, gärna av välutbildade och erfarna personer som gör det frivilligt utan att omständigheterna tvingar dem till det.
Ingen ifrågasätter naturligtvis den akademiska forskningens centrala betydelse för att generera ny kunskap och skapa industriell utveckling. Och inom en disciplin som medicin, som alltid haft en nära koppling till universitet, är det förståeligt nog fler innovationer som kommer från akademien.
Men som författaren är inne på så måste ändå det förhållandet att företag och enskilda innovatörer spelar en så stor roll också påverka hur politiken för fler kunskapsbaserade företag utformas.
Ett annat sätt att lära om förutsättningarnas betydelse för innovationer är att mer i detalj studera några enskilda exempel. Det är vad vi kommer att göra på Polhemsföreläsningen den 3 november. Vid detta tillfälle kommer de tre nominerade till Polhemspriset att berätta om sina innovationer, men också att i samtalsform delge sina erfarenheter. Vad har varit centralt för att de har lyckats och vilka hinder har de stött på? Mats Danielsson är KTH-forskare som startat företag, Hans Björklund har länge arbetat inom storföretaget ABB och Mikael Eriksson har byggt upp Max Lab som fungerar som ett relativt fristående forskningscenter knutet till Lunds universitet. Dessa kompletterande bakgrunder borgar för en synnerligen intressant diskussion. Välkommen med din anmälan.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar