En bit kvar till innovationsmålen

Regeringen är på rätt väg när det gäller genomförandet av Innovationsstrategin men mycket återstår att göra. Det är den samlade slutsatsen efter att Sveriges Ingenjörer har synat de i vårt tycke viktigaste målen.
En punkt i strategin är att skapa arbetsformer för innovativa arbetsplatser. Detta område är mycket viktigt men lite har gjorts. Här finns en möjlighet att stärka befintliga företag och utveckla nya. En undersökning från förbundet visar att 20% av ingenjörerna har en idé som kan bli ett nytt företag. Potentialen är med andra ord enorm, men vi måste lyckas fånga upp också innovationer som ligger vid sidan om företagens kärnverksamhet. Vidareutvecklingen av dessa idéer kan sedan ske på olika sätt. Självklart har också arbetsmarknadens parter centrala roller för att förbättra detta.
En ambition hos regeringen är att utveckla konkurrenskraftiga förutsättningar för företag. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med FoU är bra. Det är också innovationscheckarna för mindre tillväxtföretag som ger dem möjlighet att köpa tjänster som stärker deras kompetens. Buden på AstraZeneca och köpet av Scania visar dock att vi måste ta ett helhetsgrepp med en rad insatser av olika slag för att stärka Sverige som bas för industriell verksamhet och ägande.
Enligt Innovationsstrategin vill regeringen också att statligt och privat kapital ska samverka bättre. På det området har vi svårt att se konkreta förslag från regeringen. Enligt Sveriges Ingenjörer är det viktigt att statliga forskningsmedel förstärker näringslivets forskning så att den samlade effekten blir större och gynnsam för både högskolan och företagen. Det kan hjälpa Sveriges många regioner att utvecklas inom de områden där de har en specialisering som ger konkurrenskraft.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar