Tydliga mål och tålamod ger mångfald

Almedalssem 2014 jämställdhet”Är jämställdhet en fråga om semantik?”. Frågan ställdes på ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. Saab var arrangör och temat var hur vi ska få fler kvinnor att välja teknikutbildningar och senare söka sig till arbeten inom tekniska verksamheter. Hur gör man för att locka och få in fler kvinnor?

Det talades om att det spelar stor roll hur man framställer sitt företag eller arbetsplats, både internt och externt. Men man får inte tro att det finns några universalmetoder för att tilltala eller locka alla människor, för vi är olika. En jobbannons som en viss kvinna skulle bli nyfiken på, skulle en annan kvinna inte ens titta åt. Vi kommer aldrig hitta tilltal, förebilder m.m. som attraherar alla. Vi måste snarare satsa brett.

Det mest intressanta med seminariet var dock att Jonas Persson, VD för Microsoft Sverige, berättade att Microsofts ledningsgrupp har tagit beslut om att bolaget ska spegla samhällets sammansättning i stort när det gäller könen, ålder, bakgrund och så vidare. Detta medför alltså också en målsättning på 50-50 andel kvinnor-män (vilket för övrigt redan ledningsgruppen har).

Jonas Persson fick frågan om hur detta beslut mottagits av organisationen. Positivt, svarade han. Frågan som diskuteras internt inom Microsoft är inte varför detta beslut har tagits, utan hur organisationen ska göra för att nå målet. Däremot, sa han, är det många utanför företaget som varit upprörda över detta och kritiserat deras strategi. Varför skulle det vara 50-50? De hade också fått höra att det inte kommer att gå att nå.

En nyckel till att lyckas med den målsättning man satt upp menade Jonas Persson är att mångfaldsfrågan måste ligga på högsta nivån, d.v.s. på ledningsgruppen, inte på HR-avdelningen som annars är vanligt. För det är ledningsgruppen som sätter målen som hela organisationen ska jobba mot. Ett annat tips han hade var att för att lyckas med mångfalden behövs tålamod med rekryteringen. För att hitta just de personer med den kompetens man vill ha, så måste man låta det ta tid. Han exemplifierade med att det tog dem ett år att hitta en lämplig chef, en kvinna, i Dubai. De fick höra från andra att det var ett omöjligt projekt, men de lyckades ändå till slut.

I all utveckling är det bra med föregångare. Det skapar lärdomar som andra verksamheter kan ha nytta och inspireras av. Hur bra Microsoft som idag har 32-33% kvinnor, kommer att lyckas i sin målsättning får vi se. Men det är mycket uppfriskande att se företag som själva vill något. Att satsa friskt brukar vara en förutsättning för framgång.

Diskussionerna i panelen var konstruktiva och hamnade till slut i att vi inte får glömma att pojkar och män nu halkar efter inom utbildningen. Målet med strävan efter jämställdhet är inte en pendel som slår över, d.v.s. att kvinnor börjar dominera istället. Det har redan skett inom vissa branscher (ex inom skolan, juridiken). Målet måste vara att ge alla människor förutsättningar att utvecklas efter sin vilja och förmåga.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar