Regering med korten på hand – väljer att blanda leken

Det hade varit roligt att finna fler framåtsyftande satsningar, när man läste den idag presenterade vårbudgeten till frukosten. För egen del hade jag velat se en större tydlighet på innovationsområdet. Regeringen lade 2012 fram en innovationsstrategi med en lång rad förslag. Vi är väl medvetna om att det pågår ett arbete inom flera av de områden som behandlas i den. Budgeten hade dock varit ett bra tillfälle att följa upp hur arbetet med strategin går. Istället nämns den bara i ett kort stycke.

Regeringen gör istället en ganska stor sak av att man kommer att tillsätta en utredning om entreprenörskap och innovativt företagande. Detta är naturligtvis bra i sig. Men om vi tittar på en del av de områden som man ska belysa så vet vi redan nu tillräckligt för att agera. Det gäller till exempel hur det svenska innovationsstödet ser ut och hur personrörligheten mellan akademi och näringsliv kan öka. För rörligheten är en nyckelfråga att högskolan värdesätter forskningserfarenhet utanför akademien vid anställning och meritering.

Regeringen lägger inga nya förslag kring immaterialrätt, utan hänvisar till de redan pågående processerna mot en samlad patent- och marknadsdomstol i Sverige samt ett europeiskt patent och en gemensam domstol. Ett problem som uppmärksammats av bland annat Företagarna är att kostnaderna för små företag och enskilda innovatörer kan öka väsentligt med ett europeiskt system. Detta måste granskas ytterligare.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar