Kryssningsrobot, ett nytt Irak?

Försvarsministerns uttalande nyligen om att Sverige bör skaffa kryssningsmissiler må i praktiken vara en teknikalitet, men med minst två sidor, väldock ändå värd att betrakta. En tredje faktor jag inte avser att belsysa nedan är att vi sedan mer än 25 år redan har vapensystem för att på långt avstånd kunna bekämpa fientliga mål.

Sverige har en mycket konkurrenskraftig och duglig försvarsindustri. Många av Sveriges Ingenjörers medlemmar arbetar i denna högteknologiska sektor. Sedan går det inte att bortse från att det finns opinion mot försvarsindustrin. Men jag tar med detta bladet från munnen och påstår att det förbundets medlemmar gör på detta område gör att Sverige är en materielteknologisk makt på mycket hög nivå.

Sedan kan man diskutera huruvida försvarsmateriel är önskvärt eller inte. Demokratiskt faktum kvarstår, vår riksdag har fastslagit att vi skall ha ett försvar som ska kunna verka för vår frihet och vårt oberoende. Alltså, agendan är parlamentarisk fastslagen.

Sedan visar verkligheten återigen att svenskt ingenjörskunnande är högklassigt. Att medlemmar i Sveriges Ingenjörer bidrar till att vi är världsledande på flera områden där inte ens större stater själva kan skapa fungerande system är något vi ska vara stolta för! Vi är i världsklass, det ska vi inte skämmas för!

#svpol #föpol #ingenjörer

 

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar