Framtidens produktion kräver kunskap

En nedsläckt fabrik. Det är inte vad det kanske låter som, en nedlagd fabrik. Det är en där man inte behöver ha ljuset på. För där finns inga människor som jobbar, utan robotar utför allt arbete. De behöver inget ljus för att jobba.

Bilden målades upp på ett seminarium av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Framtidens produktion är inte personalkrävande utan tvärtom. Mycket få människor behövs för att producera en enorm mängd.

laserfabrik_iStock_000008601877XSmallRobert Falck från process- och system vid Volvo GTO Powertrain är ansvarig för fabriker i många länder. Han berättade om två fabriker som producerade samma produkter. Den ena anläggningen var äldre och hade 250 anställda. Den andra var nyare och hade 7 stycken anställda. I den senare kunde han fördubbla produktionen utan att anställa en enda person! I detta sammanhang kan nämnas en rapport som presenterades av ett par forskare hösten 2013. Den visade att 47% av dagens jobb (de tittade på USA) kan vara borta inom ett par decennier, på grund av datorisering och automatisering. Det är en stor omvandling vi står inför, som innebär både risker – men också möjligheter.

Vi har ett tag nu upplevt flytt av produktionsfabriker från Sverige till andra länder där arbetskraften är billig. Vad som förutsägs nu är att produktionen i länder som Sverige kan öka. Anledningarna till detta är att det råder stabila förhållanden här när det gäller lagar och regler. Detsamma gäller väder och klimat, vilket säkrar leveranssäkerhet. Och även om arbetskraften är dyr här, så gör det inte mycket eftersom fabrikerna inte kräver många anställda. Detta är en möjlighet för Sverige.

MEN denna typ av produktion kräver arbetskraft som är extremt kunnig. Produktionen handlar inte heller bara om att kunna ta hand om den tekniskt avancerade utrustningen. Det handlar också om att kunna producera nya, ännu bättre maskiner och system för att producera mer effektivt. Detta görs med fördel i närhet till produktionen. Och det handlar om att ta fram nya produkter och innovationer. Kommer Sverige bli valet av land där framtidens produktion sker?

När det gäller kunskapsnivån ser det mörkt ut. Vi har mycket få lärare i skolan som är behöriga i att undervisa teknik. Hur kan vi utan kunniga, engagerade lärare inspirera unga till att lära sig mer om teknik och välja sådana yrken? Och inte bara matematikkunskaperna utan kunskaperna i andra ämnen sjunker i jämförelse med andra länder. Hur ser det ut med vår högre utbildning? Jo den står och stampar. Den dras med resurbrister. Forskarna på lärosätena kämpar med sin egen finansiering. Det finns ingen tid och det saknas incitament för att utveckla pedagogiken för ännu bättre inlärning. Samtidigt står vi inför en stor omvandling av högskolesektorn genom den tekniska utvecklingen och på grund av globalisering. Lyssna gärna på professor Per Ödling som förra året gav en ödesmättad smak av framtiden på ett seminarium med namnet ”Överlever högskolan globala nätkurser?”

Jag sitter nu och läser regeringens budgetproposition och undrar: förstår politikerna var utvecklingen inom teknik verkligen står idag, om man ser på helheten? Jag skulle tyvärr svara: nej.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar