Långsiktigt hållbart näringsliv?

SI_mönsterblomma

Sveriges Ingenjörer är oroliga över att svensk forskning & utveckling och jobb håller på att försvinna från Sverige. Landets innovationsförmåga behöver stärkas för att möta alla våra samhällsutmaningar. Samtidigt anser nästan en femtedel av våra anställda ingenjörsmedlemmar att de har en innovationsidé som skulle kunna skapa nya företag. Ingenjörer har med sina innovativa framsteg en avgörande betydelse för svensk tillväxt och välfärd. Därför arbetar förbundet aktivt med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart näringsliv, bland annat genom:

1. Att små och medelstora företag, som utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv, får stärkta möjligheter att finansiera sina investeringar i kompetens och tillväxt.
Exempelvis arbetar vi med investeraravdrag och att förändra reglerna för optionsbeskattning och patentlagstiftning. Vi vill bredda våra medlemmars tillgängliga yrkesval i bolag med intressanta karriärvägar för yrkeslivets alla skeden. Forskning visar att nyckelkompetens i potentiella tillväxtbolag är avgörande för deras framgång. Mindre företag kan dock sällan matcha lönenivåerna hos de etablerade företagen. Om detta kan du läsa vår förbundsekonoms blogg här. Att ta anställning i ett litet, lovande företag är mer riskabelt än en roll som mellanchef på ett större, etablerat företag.

Sveriges Ingenjörer anser att en lösning på detta kan vara personaloptioner. Det ger den anställde en chans att gå in i företaget och satsa långsiktigt, för en lägre lön men med möjlighet att ta del av eventuell framgång. Denna ersättning beskattas dock innan den blivit till pengar. Denna ekonomiska risk vill, och kan, väldigt få människor ta. Den första april diskuterar vi detta på ett seminarium med en rad experter utifrån företags och anställdas perspektiv. Kanske kommer vi där ett litet steg närmare en lösning på återuppbyggnaden av vårt lands tillväxtföretag? Vi gläds åt att flera ministrar, på Entreprenörskapsforums ”Småföretagsdagarna” den 12 mars, diskuterade hur jobb ska skapas genom fler små och växande företag runtom i landet. Det känns också hoppingivande att regeringen har ambitionen att ”göra mer” för snabbväxande företag genom att tillsätta en utredning, vilket presenterades nyligen i Dagens Industri. Regeringen säger sig där vilja förenkla reglerna kring optioner som ett sätt för nystartade företag att knyta till sig nyckelpersoner. En regeländring som Sveriges Ingenjörer skulle välkomna varmt.

 

2. Svensk tillväxt kräver också en strategi för smart regional utveckling, där regionerna i landet effektivt utnyttjar sina specifika förutsättningar, fördelar och tillgångar. I vår kartläggning över de privata och statliga forskningsanslagen i landets regioner, ser vi stora obalanser i forskningsanslag och fördelning mellan stat och näringsliv. Därför är det glädjande att IVA arrangerar ett möte den 26 mars om innovationer, regional utveckling och riskkapital som viktiga områden.

 

3. Ett aktuellt exempel, Scania-budet från Volkswagen, gav oss anledning att diskutera den svenska industrins framtid med näringsminister Annie Lööf. Läs även vår debattartikel i Dagens Industri på ämnet (författat av våra ordförande på akademikerföreningarna vid Volvo och Scania). Ett par dagar efter det, fick vi ett debattartikelsvar i Dagens Industri. Näringsministern trycker på sin önskan om att ”Sverige ska fortsätta att vara en ledande teknik- och industrination”. Planen är specifika satsningar och en fortsatt kontinuerlig dialog med industrin och oss fackförbund. Vi förutsätter att regeringen verkligen värderar den nya situationen och är beredd att förstärka sitt engagemang i hur fordonsindustrins fortsatta utvecklingsvillkor kan säkras i Sverige. Läs vårt pressmeddelande 14/3 här. I veckan kommer budet från Volkswagenfacket i Tyskland, som vår samhällspolitiske direktör Peter Larsson besökte. Vi håller tummarna för att vi får en långsiktig, fortsatt stark svensk fordonsindustri.

 

 

Gästbloggare:
Frida Lejonqvist Majak
Sveriges Ingenjörer, Kommunikation

 

Ett annat trevligt   exempel på svenska företag som det faktiskt investeras   i, it-teknikföretag, från utlandet, skrev <a   href=”http://www.va.se/kronika/allt-ljus-pa-sverige-620169?utm_source=apsis-anp-3&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=unspecified&amp;utm_campaign=unspecified”>VA.se</a> om   i helgen.
Kanske får vi på   lite sikt en långsiktigt hållbar, svensk industri och tillväxt över hela   landet som fortsätter skapa jobb och välfärd?
Frida Lejonqvist   Majak Frida Lejonqvist   Majak
Kommunikatör,   Sveriges Ingenjörer Kommunikatör,   Sveriges Ingenjörer

 

 

   
Gästbloggare
Relaterade inlägg
Lämna ett svar