Individen har också ett ansvar – om lön

Invoice_2461_PhotoNr_106215Inför internationella kvinnodagen 8 mars har det svämmat över med utspel, rapporter, seminarier och ny information om lön, kön, makt med mera. Sveriges Ingenjörer anordnade själva ett seminarium i morse där en ny rapport om lön och kön presenterades.

I debatten om jämställdhet talas det om strukturer, normer, kulturer. Det letas ansvariga och anledningar till för varför det ser ut som den gör. Men det är viktigt att inte tappa bort sina grundvärderingar i all välvilja. Och jag vill med detta inlägg påminna om vårt förbunds inställning när det gäller just lön.

Uttrycket ansvar blir ibland som svarte petter; man försöker lägga det på andra för att ha någon att skylla på när det går fel. Men det positiva med ansvar är att det med ansvar kommer en möjlighet att påverka. Den här möjligheten innebär en frihet, att man har ett handlingsutrymme.

Att människor ges möjlighet att påverka sin egen situation tycker vi är viktigt, för vi tror på kraften i detta. Vi tror att människor mår bäst av det. Det ger störst växtkraft för människor som personer, men också sett ur ett större perspektiv: för hela samhället och dess utveckling.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för lönesättningen. Men, vi anser att också individen har ett ansvar. Annars skulle vi inte tycka att det är genom lönesättande samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som lönen ska avgöras.

Baserat på vår grundinställning stöttar vi individer och hjälper dem att bli bättre på att berätta om och stå upp för sin kompetens och sina prestationer inför sin arbetsgivare. Kombinerat med det bidrar vi med information till alla som är intresserade i form av statistik om hur det ser ut för ingenjörerna när det gäller lön och annat. Vi jobbar med att påminna arbetsgivarna om det positiva även för dem med att fokusera på kompetens och prestation, på ett så sakligt sätt som bara går.

Som förbund är vi för sakliga löneskillnader men är emot osakliga sådana. Vad som premieras och är önskvärt på en arbetsplats är och kommer alltid att vara, baserat på subjektiva bedömningar. Hur saker och ting uppfattas, attityder, vad kompetens är, måste därför vara teman i en ständigt pågående diskussion.

Oavsett allas hårda arbete i dessa frågor kommer någon allmängiltig konsensus aldrig att nås. Men det är inte heller önskvärt. Det måste finnas rum för olikheter i vårt samhälle. Det är trots allt det som driver det framåt.

Läs mer: inkomstpolitiskt program; jämställdhets- och diskrimineringsprogram   #jäming

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar