Ubåtsaffär sjunker mot botten

I dagens Ny Teknik framgår att läget på Kockums är kritiskt. En av Sveriges ingenjörstätaste industrier riskerat att behöva varsla om uppsägningar om inte något händer.

Varför nu detta undrar säkert vän av ordning. Att teknik och ingenjörstunga verksamheter ibland måste förändra sin verksamhet tillhör knappast rubrikerna som kan kallas kioskvältare. Nä, problemet är att det idag Tysklandsägda Kockums, som inte heller heter Kockums längre, har tagit fram en världsunik ubåt som man vill sälja till Sverige. Sverige har genom FMV också sagt att man vill ha dessa ubåtar. Sedan flera år tillbaka finns också ett riksdagsbeslut på att Sverige ska köpa nya ubåtar. Sedan dess har ytterligare en viljeyttring att det är denna ubåt, med arbetsnamnet A26, som är intressantast också kommit till stånd. Emellertid har ännu inget hänt.

En springande punkt är dock att Thyssen Krupp som äger Kockums idag inte vill ge offert med fast pris, utan låta tillverka ubåtarna på löpande räkning. Den överenskommelse om ett fast pris som fanns i våras är nu borta och svenska staten har genom FMV att förhålla sig till en situation där man inte vet vad ubåtarna kommer att kosta.

Kockums har idag runt 1000 anställda, 245 av dessa arbetar i Malmö. De flesta av dessa är ingenjörer. Det är dessa människor som arbetat med att ta fram en ubåt som kommer att vara världsledande i sin klass. Det är såväl synd som skam och en tragedi om denna enorma kunskap med alla inblandade människor får gå sotdöden, för att politiker och nationella intressen går före svensk säkerhet och svensk teknikutveckling.

#svpol #föpol #ingenjörer #ubåtar

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar