1 miljard sparas in på studenterna

Igår kom regeringens förslag på hur de ska finansiera en del av sina vallöften. 9 miljarder sparas in bland annat på slopad avdragsrätt för pensionssparande och på sänkta studiebidrag. Än så länge är det väldigt oklart vad dessa miljarder faktiskt ska gå till men tanken verkar vara nya förslag för förbättringar i utbildningssystemet och att skapa nya jobb.

Sveriges Ingenjörer är klart för ett bättre utbildningssystem och fler jobb, konstigt vore väl annat, men att göra det på studenternas bekostnad är en mycket märklig lösning. Studenterna har länge krävt en ökad bidragsdel men nu föreslår regeringen det motsatta.

Förslaget innebär en sänkt bidragsdel på 300 kronor och möjligheten att låna 1300 kr mer. Det betyder att studenternas inkomst ökar från 9 700 kr till ca 10 700 kr per månad. Regeringen menar att den ökade nivån kommer ge studenter möjlighet att koncentrera sig på sina studier och inte behöva jobba vid sidan av vilket i och för sig är ett ädelt motiv. Men att lägga en större skuldbörda på studenterna är inte en rimlig lösning.

Sveriges Ingenjörers teknologer anser att alliansens förslag på sänkta studiemedel är befängd. Johan Billman, ordförande i Teknologgruppen uttalade sig igår:

”Vi ska kunna få ut mer pengar för att fokusera på studierna samtidigt som det är bra att vi kan jobba mer? Att öka skuldsättningen hos unga ökar dessutom räntekostnaderna, vilket man skulle kunna kalla en lönesänkning när du väl kommer ut i arbetslivet. Man verkar ha tappat greppet om att utbildning ska löna sig.”

Förslaget är helt enkelt inget annat än en reallönesänkning eller urholkad livslön för akademiker.

Dessutom tjänar samhället på en bred rekrytering till högskolan, annars kommer vi gå miste om massa genier, och massa människor går miste om (ut-)bildning. Vi vet att personer från studieovana miljöer faktiskt avstår från att utbilda sig ju högre skuldsättning det medför. Det finns också utbildningsgrupper där utbildning sällan lönar sig i reda siffror; områden där inte sällan kvinnor är i majoritet. Dessa grupper inom till exempel humaniora kommer lida än mer av ökad skuldsättning.

Nej, det kanske inte är synd om högavlönade akademiker. Men att försvåra för människor att våga utbilda sig ger ett kallare Sverige och går stick i stäv med ambitionen av vårt land som kunskapsnation. Och dit vill inte Sveriges Ingenjörer.

Skriven av Lisa Bondesson, f.d enhetschef enhet Utredning, utveckling och opinion 

 

 

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar