Sonsonson skapade Polhemspriset

När fanfaren har klingat ut över förra årets fantastiska Polhemspristagare Petra Wadström, kan det vara intressant med en historisk tillbakablick. Polhemsfonden instiftades 1876 av Rudolf Cronstedt genom en testamentsgåva på 2.000 kr. Avkastningen användes till guldmedaljer med Polhems bröstbild och belönade inledningsvis särskilt framstående avhandlingar i tekniska ämnen.

Den fråga som inställer sig (låt vara främst för den genealogiskt intresserade) är naturligtvis på vilket sätt Rudolf var släkt med Carl Johan Cronstedt, som så intimt förknippas med Christoffer Polhem själv.

Men låt mig innan vi går in på släktskapet nämna något om huvudpersonerna. Rudolf Cronstedt (1826-1903) var väg- och vattenbyggnadsingenjör och  gjorde sina främsta insatser inom järnvägen. Han var bland annat generaldirektör för styrelsen för statens järnvägstrafik. Han var även en av stiftarna av Ingenjörsföreningen 1865 och dess ordförande från 1872 fram till 1890, då den uppgick i Teknologföreningen, från vilken Sveriges Ingenjörer historiskt stammar.

Carl Johan Cronstedt (1709-1777) var elev hos Polhem på Stjernsund. Så småningom kom han själv att göra viktiga insatser inom arkitektur, byggnadskonst och mekanik. Han anses i Sverige vara kakelugnens uppfinnare. Hans kanske främsta bidrag i historiskt hänseende utgör ändå sannolikt de teckningar han gjorde över det mekaniska alfabetet och många av Polhems konstruktioner. De finns, till skillnad från många av Polhems modeller, bevarade och ger ovärderlig kunskap om Polhems arbete. Skisser från smedjan utgör de första interiörbilderna i svensk industrihistoria. Cronstedts ritningar och anteckningsböcker finns i Tekniska muséets arkiv i Stockholm.

När det gäller släktskapet så visar familjen Cronstedts eget släktträd ett släktskap i rakt nedstigande led. Eftersom dessa uppgifter inte får direkt stöd i Nordisk familjebok så finns det skäl att undersöka ytterligare källor. Svenskt biografiskt lexikon, som är ett personhistoriskt uppslagsverk som förvaltas av Riksarkivet, ger svaret.

Rudolfs far var Claes August Cronstedt (1785-1860), sjöofficer och amiral. För den som vill finna en koppling till Polhem också här kan noteras att Claes August, som avdelningschef för en kortlivad myndighet på transportområdet med det besynnerliga namnet Storamiralämbetets tredje avdelning, 1833 ledde den slutgiltiga besiktningen av Göta Kanal. En farled mellan Kattegatt och Östersjön var en ingenjörsmässig dröm hos Polhem.

Claes Augusts far var generalmajor Nils August Cronstedt (1753-1835), som bland annat var guvernör vid krigsakademien på Karlberg. Hans far i sin tur var just Carl Johan varför vi kan konstatera att han, som så nära arbetade med Polhem, var farfarsfar till Rudolf som nästan 150 år senare skapade Ingenjörsföreningen och Polhemspriset.

Att Rudolf kände till Carl Johans historia kan nog tas för givet i en adelsfamilj. Men samtidigt kunde ingenting vara mer naturligt än att koppla det, som skulle bli Sveriges förnämsta tekniska utmärkelse, till den svenska mekanikens fader.

Källor: http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15692, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15697http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15695, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15703

Lindgren, Michael, Christoffer Polhems testamente, Sthlm, 2011

Nordisk familjebok, Uggleupplagan, 1904-26

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar