Miljarder skäl för smarta elnät

Miljarder kronor har investerats i att byta ut de flesta elmätare som finns i Sverige. De mätare som de flesta av oss idag har möjliggör en rad olika funktioner utöver att bara mäta elförbrukning. Systemet som helhet blir en stor bärare av såväl el som information. Ström och information kommer att växlas hela tiden.

En av de större vinsterna är möjligheterna till energieffektivisering. Att kunna styra effekter dit där de behövs som bäst. Redan idag finns tekniker och beräkningsmodeller för att på bästa sätt kunna optimera produktion och konsumtion av el. Vi har en stor andel energikällor som är lätta att reglera och därmed anpassa efter efterfrågan.

Smarta elnät möjliggör på ett helt annat sätt att integrera energikällor såsom vind- och vatten. Dessa energislag levererar av praktiska orsaker ström med mycket stor variation. Att hantera en stor andel energi från just dessa typer av källor kräver mer av näten än vad dagens system klarar av. Näten måste kunna hantera en stor mängd producenter, stora som små. Styrningen måste bli effektivare. Laster måste kunna kopplas in och ut i högt tempo. Nätet måste vara stabilt och kunna leverera rätt mängd ström med rätt spänning vid varje tidpunkt. Smarta elnät med sina tekniker är dörröppnaren för detta.

Smarta elnät kan alltså både bättre styra strömmen där de gör som mest nytta vilket kan minska den totala belastningen på nätet.

Smarta elnät ger bättre förutsättningar för att effektivt kunna integrera en allt större andel förnyelsebara energikällor i elproduktionen.

Till detta måste också nämnas att Miljödagen 2014 som går av stapeln den 29 januari har fokus just på Smarta Elnät.

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar