Kraftfulla elnät

Läste nyligen i NyTeknik att USA ska storsatsa på utveckling av kraftelektronik. Hälften av resurserna kommer från amerikanska energidepartementet och andra hälften från de företag som är med i satsningen. En av orsakerna till satsningen ligger i president Obamas vilja att ta hem den utlandsflyttade tillverkningsindustrin till USA.

Sverige har en stor elintensiv basindustri som behöver stabil el till konkurrenskraftigt pris. Vi är alltså också beroende av en fortsatt forskning och utveckling inom elkraftsområdet. Vi är också beroende av att våra elnät förstärks och utvecklas. Om detta skrev nyligen Magnus Olofsson, vd Elforsk och Värmeforsk. Enligt Olofson är förlusterna i våra befintliga när ungefär lika stor som hela vår nuvarande vindkraftsproduktion. En av hans poänger är att en uppgradering av näten både minskar förlusterna och gör att de smarta elnäten bättre går att använda i sin fulla potential. Olofson menar nämligen att de smarta elnäten kommer att öka förlusterna i energisystemen. Varför då? Jo, om energikällor som vind- och sol ska integreras i systemen och kunna verka fullt ut kommer kommer förbrukningen av elenergi att variera kraftigt. Ska elbilar laddas eller varmvattenproduktionen öka när det blåser som mest måste mer ström vid respektive tidpunkt styras i rätt riktning än vad som sker idag. Det kommer alltså periodvis att rusa betydligt mer ström i kablarna än vad det gör idag. Mer ström innebär högre förluster.

I takt med att smarta elnät växer fram måste alltså även näten med kablar och tranformatorer förbättras. Forskning på kraftelektronik är alltså en nödvändighet för att kunna ta vara på de möjligheter som smarta elnät innebär. De moderna elnäten ökar potentialen för förnyelsebar energi drastiskt. Men om inte infrastrukturen går att använda för att optimera vilken typ av energikälla som ska användas var och på vilket sätt går en stor del av poängerna om intet.

ABB är med i kraftelektroniksatsningen och vi har idag stor kompetens på området. En bra kunskapsgrund är en utmärkt faktor för att göra Sverige till en ännu större kunskapsnation inom kraftelektronik. Det som behövs är, som alltid, resurser i form avbland annat tid och pengar.

#miljodagen #smartaelnät

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar