Du grabbar? Skärpning!

”Oss emellan”, frågade jag, ”vilka är egentligen bäst? Tjejerna eller killarna?”
”Tjejerna”, kom svaret, utan minsta tvekan.

Detta korta utbyte, som jag hade i höstas med en lärare på ett av våra civilingenjörsprogram i datateknik, drog jag mig till minnes när jag i veckan ögnade igenom den färska genomströmningsrapporten från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det visar sig nämligen vara män som svarar för de riktigt låga examensfrekvenserna, och det även i teknologkåren.

Av de senast redovisade nybörjarna till civilingenjör (2004/05), hade bara 46 procent av männen tagit examen på programmet efter åtta år, medan ytterligare 11 procent hade tagit någon annan examen; summa 57 procent. För kvinnor var andelarna 59 respektive 12 procent; summa 71 procent. Totalt rör det sig om en skillnad i examination på 14 procentenheter.

För den som vill öka genomströmningen på sin civilingenjörsutbildning förefaller det enklaste alltså vara att öka andelen kvinnor bland teknologerna.

Sämre är nyheten att genomströmningen på civilingenjörsutbildningen fortsätter att sjunka, och det gör den för båda könen. Trots att nybörjarna var lika många 2004/05 som 1998/99, innebar det att antalet examinerade sjönk med 15 procent.

En observerbar skillnad mellan åren, är att de behöriga förstahandssökande var 36 procent fler 1998/99. När det var svårare att komma in, kom således fler ut. Söktrycket började förvisso vända uppåt igen 2007/08, men inte heller i höstas nådde det upp till samma nivå som i slutet av 90-talet.

För högskoleingenjörsutbildningarna var skillnaden i sökande mellan läsåren 1998/99 och 2006/07 ännu mycket större. Men söktrycket har varit oförändrat lågt – i genomsnitt bara strax över en sökande per nybörjare. En försiktig vändning uppåt kan dock skönjas från mitten av 00-talet.

Det låga söktrycket till trots, ökar andelen examinerade högskoleingenjörsstudenter glädjande nog för tredje året i rad, men det sker från en blygsam nivå. Av årgången 2006/07 hade fortfarande inte mer än 41 procent tagit examen på programmet efter sex år, och ytterligare 7 procent en annan examen.

Även på högskoleingenjörsutbildningen är skillnaden mellan kvinnor och män markant. Totalt 56 procent av kvinnorna hade tagit någon examen, varav 44 procent på programmet. Av männen hade 44 procent tagit någon examen, varav 39 procent på programmet. Differensen mellan könen totalt var således 12 procentenheter.

Den låga examinationen bland ingenjörsstudenter har tidigare väckt liten uppmärksamhet, vilket jag tagit upp på bloggen vid ett flertal tillfällen (t.ex. här och här). Låt mig bara upprepa en sak: det är inte enbart fråga om att man inte har ”tagit ut” sitt examensbevis. Fyra av fem civilingenjörsstudenter och hälften av högskoleingenjörsstudenterna utan examen saknade ett år eller mer av sin utbildning.

Jag ser det ändå som ett gott tecken att UKÄ så tydligt lyfter fram ingenjörerna – inklusive skillnaderna mellan kvinnor och män – redan i sitt pressmeddelande. Jag hoppas att det betyder att de nu tar frågan på allvar.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar