Värnlöst försvar för värnad marginalskatt

Dagens Industri skriver nu på kvällskvisten att regeringen, eller åtminstone statsministern och Moderaternas partiordförande Fredrik Reinfeldt, har tagit bladet från munnen och säger att den så kallade värnskatten ska vara kvar. Denna tillfälliga skatt som infördes under krisen på 90-talet blir tydligen tillfällig åtminstone under de kommande åren, eller med Reinfeldts egna ord:  ”Mitt besked är att vi inte förutser att ta bort värnskatten under nästa mandatperiod”. Av stämmohandlingarna till den pågående partistämman går att hitta spår av en förhoppning att värnskatten ska avskaffas. Åtminstone står det att den bör avvecklas på sikt. Eftersom långsiktigt politik brukar sträcka sig över ca en mandatperiod så kan vi anta att ett avskaffande bortom 2018 tyvärr ter sig som sannolik.

Värnskatten infördes 1995 för att öka statens skatteintäkter i den då pågående saneringen av statsfinanserna. Formellt avskaffades värnskatten 1999, men samtidigt infördes ytterligare ett steg i marginalskatteskalan varför summan av skatten blev konstant. Konsekvensen är att Sverige numera har världens högsta marginalskatt som i snitt ligger på ca 56,6 procent lite beroende på var i landet man bor. Bor du i Ragunda är den högsta marginalskatten 59,2 procent, i Vellinge 53,9 procent. Som kuriosa kan nämnas att snittet i EU år 2010 var 37,5 procent.

Värnskatten inbringar ca 4,5 miljarder kronor till statskassan vilket i runda slängar är strax under 0,5 procent av statens skatteintäkter. I tider då man talar om ett överskott över tid på en procent torde utrymmet att avskaffa denna skatt finnas.

Sveriges Ingenjörer skriver i sitt inkomstpolitiska program att skattesystemet ska signalera att arbetsprestationer lönar sig. Vidare fastslås att en ingenjör bör få behålla huvuddelen av en inkomstökning. Värnskatten motverkar båda dessa ställningstaganden.

Värnskatten bör avskaffas och en löntagare bör oavsett inkomst få behålla åtminstone hälften av en löneökning. Det kan väl inte vara för mycket begärt?

#svpol #mstämma #inkomstpolitik #skattepolitik

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar