Ubåtar håller kompetensen flytande

Sverige har förmågan att producera konventionella u-båtar i absolut världsklass. Många förundras och imponeras av detta kunnande. Trots att flaggskeppet Kockums är numera Tysklandsägt och sedan i våras heter ThyssenKrupp Marine Systems AB vågar jag drista mig till att namnet Kockums lär vara svårt att tvätta bort.

Svensk försvarsindustri har under och efter kalla kriget rönt stora framgångar. Spinn-off effekterna har varit betydliga och många försvarindustriella projekt har gett stora samhällsekonomiska vinster och stora tekniska framsteg. Ubåtar är högteknologi som kräver stort ingenjörskunnande och förmågan att tillverka ubåtar är mycket värdefull. Det skapar relativt få, men ytterst kvalificerade, arbetstillfällen. Kunnandet kommer också andra delar av samhället tillgodo.

Flera av våra egna befintliga ubåtar är tekniskt kompetenta och står sig väl i internationell jämförelse. Men, givet att Sverige ska ha ett ubåtsvapen, är en uppgradering nödvändigt. Sveriges riksdag beslutade därför för drygt tre år sedan att nya ubåtar ska beställas. Någon beställning har däremot ännu inte skett. Svenska skattebetalare har betalat mycket pengar för att vi ska uppnå den kompetens vi har idag. Ska vi kunna behålla denna kompetens är beställningar nödvändiga. Det är därför hög tid att effektuera den beställning som det redan fattats beslut om att göras.

#föpol #säkpol #ingenjörskunnande

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar