Snurrigt om vindkraften

Vattenfall har beslutat att lägga ner sin vindkraftspark vid biotestsjön vid kärnkraftverket i Forsmark. Orsaken är att det allvarligt skulle störa havsörnarna som finns i området. Detta är på något vis ganska typiskt. Förutsättningarna för vindkraft är enligt Vattenfall alldeles utmärkta. Vidare finns det redan fungerande system för kraftöverföring från området till stamnätet. Problemet med örnarna var dock känt redan från början, och man har också gjort noggranna uppföljningar av det har gått under testperioden. Risken för fåglarna bedöms också att lokalt vara signifikant.

Även planerna på en vindkraftspark på södra Öland har fått problem med sin etablering. Där är det är Cementa och vindkraftsföretaget O2 som vill bygga. I dagarna kom ett besked att den planerade vindkraftanläggningen sannolikt skrinläggs. Orsaken denna gång är att vindkraftsparken kommer att hota världsarvet. Att förlora statusen som världsarv är i och för sig inget nytt. Det har hänt två gånger hitintills. En gång, 2007, i Oman där det arabiska antilopreservatet krympets med 90 procent då man hittat olja i området. Andra gången, 2009, i Tyskland då man anlade en bro i Elbes dalgång. Att Sverige skulle orsaka den tredje indragningen av ett områdes status som världsarv bedömer jag som osannolik, trots att det idag finns 962 världsarv i 157 länder. En ansökan om etablering lämnades in för två år sedan men först nu klarna bilden över möjligheterna, eller det kanske borde kallas omöjligheterna. Att området är ett världsarv kan knappast ha kommit som en överraskning.

Dessa projekt visar på ett par problem med vindkraften (och för all del även annan kraftproduktion.) Alla vill ha vindkraft, men ingen vill ha den nära. Ingen skulle heller komma på tanken att anlägga en större kraftproduktionsanläggning i närheten av platser som på olika sätt i miljöhänseende är värdefulla. Det finns säkert undantag i båda fallen, men som exempel förtjänar de ändå att belysas.

Jag är en vän av vindkraft, men jag är också en vän av orörd natur och vackra landskapsbilder. Min bestämda uppfattning är också att vindkraftsanläggningar bör ligga i närheten av redan exploaterade platser. Vindkraftverk förskönar lika lite som andra större anläggningar naturen. Men genom att ta vara på områden som redan är exploaterade minskar vi åtminstone relativt sett vår direkta påverkan på landskapet.

#miljö #vindkraft

 

 

 

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar