Smarta grenar i stamträdet

Stamnät och smarta elnät.

En replikväxling har nyligen skett på SvD Brännpunkt mellan Sveriges energiminister och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Industriministern redogör för satsningarna på stamnätet. Handelskammaren ondgör sig över bristande överföringskapacitet till de södra delarna av Sverige. Att stamnätet behöver byggas ut och förstärkas står bortom allt rimligt tvivel. Att överföringskapaciteten till södra Sverige är för låg återspeglas i prisskillnaden mellan elområdena.

Även USA har problem med ett åldrande elnät som behöver moderniseras. Stort fokus läggs på ökad effektivitet i driften av elnätet men också ökad energieffektivitet. Två nyckelfaktorer som identifierats, som även kan vara en del av lösningen på våra problem, är efterfrågeoptimering och integrerad kontroll av spänning och effekt. Den gemensamma nämnaren är smarta elnät. Med prissättning i realtid och kvalificerad mätteknik går såväl energin som systemet i sig självt att nyttja på ett effektivt sätt.

På tal om det, Miljödagen 2014 kommer att handla om Smarta Elnät.

#svpol #miljödagen #smartaelnät

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar