Hyresnormering i baklås

Det saknas miljarder för att kunna renovera lägenheterna i miljonprogrammet. En av förklaringarna är att allmännyttan har varit hyresnormerande och att avsättningarna till renoveringar har varit för små. För lite resurser har avsatts varför ny kistorna är tomma när renoveringsbehoven är akuta. En annan orsak är att kommunala bolag, allmännyttan, har tillåtits plocka ut pengar till andra ändamål än renoveringar och nybyggnation.

Lägenheterna behöver inte lyxrenoveras. Det finns både behov och teknik för att kunna bibehålla en basstandard som inte behöver medföra dramatiskt höjda hyror.

Men problemen med allmännyttan stannar inte vid miljonprogrammet. Det behövs även nya bostäder, inte minst hyresrätter. Ett av bekymren är hyresregleringen. Allmännyttans prisnormerande funktion har inneburit att det idag är svårt att få lönsamhet i nyproduktion av hyresrätter. Hyresnormeringen gör att det inte är tillräckligt lönsamt att bygga hyresrätter jämfört med bostadsrätter. Bostadsmarknaden i Sverige är inte frisk. Steget in för unga som vill flytta hemifrån är högt. Möjligheterna att flytta från en hyresätt till en annan är högst begränsad. Hyresmarknaden kännetecknas med långa kötider och därmed en svart marknad. En friare bostadsmarknad kräver friare hyressättning. Friare hyressättning skapar förutsättningar för ökad nyproduktion av hyresrätter. Nyproduktion skapar arbeten åt såväl byggnadsarbetare som ingenjörer. Dessutom, det ger en lägre tröskel in på bostadsmarknaden.

#svpol #bostadsmarknad #hyresreglering

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar