Energidebattens vågor går höga

I dagens nätupplaga av NyTeknik skriver Miljöpartiets Lise Nordin om att statens satsningar på energieffektivisering och förnybar energi är rekordlåga. Vattenfall fick i onsdagens tidning utrymme för sin åsikt att subventionerna till förnyelsebar energi bör tas bort. I samma tidningen finns även en spalt om att stamnätet har brister, både inom och mellan Nordens länder.

Miljöpartiets Carl Schlyter intervjuas i artikeln om subventionerna till förnyelsebar energi. Han ondgör sig över att bland annat Vattenfall istället för subventioner på förnyelsebart istället vill ha ”forskningsbidrag till experimentgrejer som vågkraft i stället för att bygga ut den förnybara energiteknik som redan är konkurrenskraftig.” Här menar jag att Schlyter gör en tankemässig vurpa. Talstrecket kan vara ryckt ur sitt sammanhang, men jag har svårt att tro att Schlyter har något att invända mot att det satsas pengar på forskning i syfte att få fram nya tekniker för effektivare och bättre sätt att både producera och använda el effektivare.

Jag håller med Nordin när hon i artikeln skriver att vi har stor potential för energieffektivisering och förnyelsebar energi. Men, skall denna kunna användas effektivt måste näten klara av många små producenter på många olika platser. I onsdagens Ny Teknik (43/2013) fanns ett upplag som enkom handlade om hur Vattenfall handlar med el. Hur viktigt det är att räkna rätt och leverera rätt, på bråkdelen av varje sekund. Ska många mindre leveratörer kunna rymmas i detta spel måste nätkapaciteten byggas ut, både på längden och tvären. Smarta elnät och effektiva överföringslösningar är ett måste för att kunna integrera allt fler olika slags leverantörer till nätet.

Det jag däremot håller mig kritisk till är subventionernas vara och icke vara. Subventioner skapar alltid olika former av snedvridning. Subventionsvapnet måste därför användas med stor varsamhet och på de delar av marknaden där de riskerar att göra minst skada. Exempel finns där man med subventionsstöd har byggt kraftproduktion på platser utan avsättning och överföringsmöjligheter. Skattemedel bör allokeras där de gör mest nytta, i forskning och utvecklingssammang – inte i produktion eller utbyggnad.

I människans ständiga jakt efter ny och billig energi kommer vi att behöva vända på alla stenar. Men oavsett om energikällan heter vatten, vind, sol eller vågkraft så måste elen kunna föras över i systemet med små förluster och till många platser, och helst åt flera håll. En nyckelkomponent är elnäten, och de ska helst vara smarta.

 

#smartaelnät #miljödagen #vindkraft #miljö

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar