Arbetsmiljö/ergonomi viktigt för blivande ingenjörer

Levipriset, Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris, delas i år ut för tionde året i rad. Dess syfte är att stimulera kvaliteten i undervisningen av teknologer i arbetsmiljöfrågor.

Man kan undra om arbetsmiljöutbildningen under dessa tio år har utvecklats. Ingenjören med arbetsmiljökunskaper bidrar mycket i det moderna arbetslivet för att förbättra arbetsmiljön för de flesta användare av teknik.

Ingår arbetsmiljö numera i kurser och föreläsningspass? I tisdags var jag på ett seminarium om den digitala arbetsmiljön. Det var en uppstart för att ta tag i framtidsfrågan, ”Den digitala arbetsmiljön”. Jag anser att frågan lyfts för sent! Den digitala arbetsmiljön borde ha varit en framtidsfråga för trettio år sedan. Idag är det ytterst få jobb som inte påverkas av digitaliseringen. Varför satsade man inte redan för trettio år sedan på ingenjören? Målen och lagtexten fanns där: ”Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiska och psykiska avseenden.” (Arbetsmiljölagen 2 kap 1§).

Jag vill påstå att om vi för trettio år sedan hade satsat på arbetsmiljöutbildade ingenjörer hade vi idag haft ett försprång i utvecklingen av den digitala arbetsmiljön. Den möjligheten har vi missat. Jag väntar på den dag då ingenjören är utbildad och arbetsgivaren följer lagens mål. Först då kan vi gå vidare: ”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.” (Arbetsmiljölagen 2 kap 1§).

Samhället blir allt mer och mer beroende av teknikutveckling och det är först när tekniken är anpassad till människans som den är användbar. Den viktiga länken är arbetsmiljöutbildade ingenjörer. Den kunskapen har vi förmedlat och kommer fortsätta att förmedla. 8 november är det dags för Arbetsmiljödagen igen.
#Levipriset #Digitalarbetsmiljö

Magnus Skagerfält
Sakkunnig, Sveriges Ingenjörer

Gästbloggare
Relaterade inlägg
Lämna ett svar