Sökes: elkraftsingenjör, gärna kvinna!

En gammal och god väninna ringer mig och frågar om och hur elbilsladdare påverkar elkvaliteten och dimensioneringen av elnät. Vi sitter och diskuterar detta ämne och forskningen inom området i över en timme. För tjugo år sedan kunde vi ha timslånga lika engagerade samtal om jämställdhet och lika rättigheter. Jag hade aldrig trott att vi i framtiden lika engagerat skulle diskutera ett tekniskt ämne, inte minst elkraft. Vi hade både som så många andra en fördom att detta med teknik, det är inget för oss.

Ett stort intresse inom ett område börjar alltid med kunskap. Men hur ska dagens skolelever bli intresserade av teknik eller elkraft? Du måste gå tekniskt gymnasium eller ha familj eller vänner som håller på med teknik för att få en möjlighet att odla intresset att vilja förstå teknik. Och elkraft är dessutom ett område som dessutom är ”tabu” att syssla med om du inte har utbildning inom området.

Det är idag brist på ingenjörer som studerar just elkraft och ännu större brist på kvinnor som är eller studerar till elkraftsingenjörer. Mina kursare Aina, Ida, Maria och Josefine är några av väldigt få tjejer som studerar till elkraftsingenjör. Behöver det vara så? Absolut inte. Jag är säker på att det finns en massa tjejer där ute som skulle vilja arbeta med elkraft om de bara fått chansen att bli intresserade.

Alla skolelever behöver lära sig mer teknik i skolan för att fler ska bli nyfikna på tekniska yrken. Dels behövs lärare som kan teknik i skolan men man kan också fundera över hur praktiker utformas. Min egen gymnasiepraktik på Felix i Skåne hade kunnat vara en ingång till ett teknikintresse, men då hade den behövt fokusera på teknik och nyttan man har av den.

Det behöver vara självklart att elkraftsbranschen är till för både män och kvinnor. Den bilden får man inte när man till exempel läser Elektriska Installationsorganisationens EIO:s reklam för El- och energiprogrammet på gymnasiet. Broschyren har åtta bilder, varav en och det är den minsta är på en tjej, och därmed befäster branschen som en manlig.

Skolelever behöver få träffa ingenjörer så att fler kan lära sig om och bli inspirerade av yrket. Det som öppnade mina ögon för ingenjörsyrket var just personliga möten med ingenjörer som jobbar i energibranschen. För att lära mig mer om förutsättningarna för förnybar energi gjorde jag studiebesök hos olika företag i branschen. Ett bestående intryck som jag hade från dessa möten var att ingenjörerna gjorde skillnad på jobbet och för samhället och att de trivdes med sina jobb.

Nyfiken på yrket och branschen kollade jag upp vilka utbildningar som fanns och blev förvånad att det fanns så få. Jag hade blivit intresserad av just elkraft och en högskoleutbildning inom just elkraft fanns just då enbart i Trollhättan. Senare dök satsningen på en ny högskoleutbildning[1] till elkraftsingenjör upp som gav mig en möjlighet att studera utan att behöva flytta.

Yvonne RuwaidaGlobalisering, folkbildningsandan, bibliotek och internet har öppnat möjligheten för människor att odla intressen och lära genom livet. Men den möjligheten är inte alls lika utvecklad inom ämnet elkraft. Hur mycket av litteraturen finns på bibliotek? Hur många kvällskurser har ABF inom elkraft? Som oinsatt inom elkraft kan man lätt bli skrämd av litteratur som är skriven som om man behöver ha gått tekniskt gymnasium eller meckat med maskiner i garaget halva livet för att kunna klara av ämnet. Det finns en mur man behöver bestiga för att kunna lära sig elkraft, men det är också svårt att lära hela livet. Standarder, konferenser och utländska forskningsresultat kostar mycket mer och är svårare att finna än inom andra samhällsområden.

Vill vi satsa på elkraftsbranschen så måste det bli lättare att komma in i ämnet och för livslångt lärande. Utforma kurslitteratur på grundnivå även för de som inte har tekniska förkunskaper. Se till att man kan läsa till elkraftsingenjör över hela landet.  Underlätta för lärande hela livet, även för de som inte får vidareutbildning via jobbet. Och varför inte, ge alla elkraftsingenjörsstudenter en personlig mentor inom branschen som bollplank.

Efter att ha fått sommarjobba på Tranås Energi elnät så är jag övertygad om att många tjejer skulle älska yrket som elkraftsingenjör.  Gillar du självständigt arbete med problemlösning eller analys, gillar du att arbeta med människor och inte minst gillar du att arbeta tvärvetenskapligt i en bransch som kan göra skillnad för miljön – så är det ett jobb för dig.

Gästbloggare: Yvonne Ruwaida
Studerar till elkraftsingenjör och har just sommarjobbat med elkvalitet och elnät på Tranås Energi
https://twitter.com/YvonneRuwaida

http://www.tranasenergi.se/default.asp?initid=347&menutree=692.708&toplinkname=Om%20Tran%C3%A5s%20Energi&menuheading=Om%20Tran%C3%A5s%20Energi&mainpage=templates/02.asp?sida=631


[1] Utbildningen bildades av Svensk Energi, 13 medlemsföretag, Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Mittuniversitet

Ett stort tack till alla våra sommarbloggare för att ni delat med er av era tankar under juli och augusti.
/Sveriges Ingenjörer

Gästbloggare
Relaterade inlägg
Lämna ett svar