Övervinster på bolån – en livboj i väntan på en bättre lösning?

Billiga bolån och stigande privat skuldsättning gör att Riksbanken anser sig bakbunden i utförandet av sitt uppdrag, en stabil inflation på 2%. Det har negativ effekt för valutakursen, för lönesättningsmekanismen, för förtroendet på en stabil inflationstakt och i slutändan för de realekonomiska förutsättningar som ligger till grunder för vår välfärd.

Ändock synes billiga bolån vara det enda som förenar oss. Massor av energi från politiker, journalister och folk i stort vigs att förbanna bankerna och deras ”hutlösa” bolånemarginaler. Det är synd. Jag tror inte att bankerna sätter sina bolånepriser med en alturistisk agenda men kanske faller det sig så att deras goda affär är ett kok stryk som vi mår bra av. Särskilt när det reglerande systemet inte bemödar sig med att ta tag i problemet.

Så, poängen här är en uppmaning till er som bestämmer, till er som rapporterar och till oss samhällsmedborgare. Kan vi försöka se vår egen roll i problemet. Bolån behöver bli dyrare. Den som lovar dig något annat är för dum, för vek eller för manipulativ för att företräda och styra vår finanspolitiska tillvaro.

Att angripa bolåneproblematiken med styrräntan drabbar hela det ekonomiska systemet – Lite som att fånga torsk genom att torrlägga nordatlanten. Det vore så bra om vi kunde slippa det. Om inflationsmålet kunde nås genom att kapa lite av den starka kronan och bidra till lite billigare finansiering för produktiva investeringar för små och medelstora företag. Helt enkelt genom att på ett sunt sätt främja ekonomisk aktivitet. Så som styrräntan är tänkt att fungera.

Hur når man dit då? Jag vet inte riktigt men att höja bankernas riskvikter för bolån borde göra dem dyrare och tvingar långivarna att inkorporera kostnaden för den risk som bedömare anser kommer med bolånen, en kostnad som nu hamnar på övriga samhället. Att väldigt långsamt minska avdragsrätten för räntekostnader lär också ge effekt. Det finns folk som jobbar med detta, de lär ha några bra förslag.

(Själv tror jag inte vi står inför en bobubbla men vad jag tycker är ganska ovidkommande. Och ja, jag har egna bolån, ganska stora också. Ändock tror jag att högre bolånekostnader är en sund sak. Och nej, enfaldiga och snabba krav på ”starkare banker” hjälper inte. Det skulle slå främst mot företagsutlåning som är viktig för tillväxt i detta dödläge)

Skrivet av Alexander Gusterman, tidigare förbundsekonom

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar