Smarta regioner skapar nationell tillväxt

Att hela Sverige ska leva är en angelägenhet inte bara för dem som bor i glesbygd, utan för oss alla. En god regional utveckling gynnar naturligtvis närområdet men bidrar också till hela landets tillväxt. Många verksamheter kan, eller måste, ligga utanför de befolkningstäta områdena. Den internationella konkurrensen gör att vi måste vara innovativa på regional, nationell och europeisk nivå.

Vi ställer frågan: Vad ska Sverige leva av i framtiden? Med den vill vi väcka diskussion om inom vilka områden vi ska vara konkurrenskraftiga framöver. Vilka teknikområden kan utvecklas vidare, och vilka helt nya ser vi framför oss? Det regionala perspektivet på frågan är att verksamheter kan ligga där de gör av historiska skäl. Skäl som kanske inte längre är relevanta. Att en viss verksamhet bedrivits under lång tid i ett område innebär ändå att det finns en lokalt knuten kompetens, som inte sällan förs vidare från en generation till en annan.

Denna kompetens är regionens främsta fördel. Branscher förändras eller rent av försvinner, men ofta finns en kärna kvar som är möjlig att bygga vidare på. Mönstret visar sig i Karlskrona, Trollhättan och sannolikt i Södertälje. Ofta knyts stor förhoppning till forskningen som utvecklande kraft, men kompetens skapas också genom utbildning, praktik och tradition. Forskningen är ändå viktig och här uppvisar regionerna stora skillnader. Inte bara på så vis att storstadsregionerna disponerar mycket större resurser totalt, utan även i form av att det offentliga och företagen inte alltid satsar i samma regioner. Västmanland är exempel på en region med en mycket stark tradition av forskningsintensiv verkstadsindustri vars lokala lärosäte i jämförelse förfogar över mycket mindre resurser. Samtidigt har Uppsala och Umeå starka universitet, vilka kanske i än högre grad borde kunna bidra till utvecklingen av det regionala näringslivet.

Trots skillnaden i resurser tycks samspelet mellan företagen och högskolan fungera väldigt bra i Västmanland. Nyckeln är att fokusera på det man är bra och för Västmanlands del är det automation, robotik och energi. Områdena utvecklas ständigt men den som har kunskapen om nuet kan också ligga i förändringens framkant. Även EU betonar betydelsen av att regionerna utvecklar strategier för en sådan smart specialisering och knyter också stora resurser till detta genom strukturfonderna.

Om du är i Almedalen den 4 juli så är du varmt välkommen till vårt seminarium om regional utveckling som kommer att ta upp frågor av detta slag.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar