Japaner säljer sina aktier.

I 20 års tid har Japan lidit av deflation. Den peng du har i fickan blir då värd mer om du väntar till i morgon med att sätta sprätt på den. Det har gjort det svårt att få fart på den japanska ekonomin. Nu satsar man stort och en olycklig logik antyder att det inte nödvändigtvis måste gå lysande.

Jag vet – vad har det med oss att göra. Förhoppningsvis ingenting men det är världens tredje största ekonomi. Jag vet inte var Grekland ligger på den listan men en bra bit ner och det blev ju mer än ett par ringar på ytan när deras verklighet krackelerade.

Japan förväntas ha en skuldkvot (skuld/BNP) på cirka 245 % i slutet på året. Jag tror Grekland toppade på 170 %. Jämförelsen är inte oproblematisk men det illustrerar en poäng: Japan är i en knivig sits och det är globala tider där kniviga situationer bevisligen sprider sig över landsgränser.

I Japan har man nu en plan. Offentlig verksamhet satsar rejält med lånade pengar och centralbanken har fått förhållningsorder att vara VÄLDIGT tillmötesgående. Och det är den, mest så i världen.

Tanken är att Centralbanken bland annat köper skuldpapper. När de betalar en aktör för pappret med pengar de själva skapat, ökar mängden pengar och därmed sjunker pengens värde. En lägre valuta ökar export. Tillsammans med expansiv finanspolitik skapas ekonomisk aktivitet som i sin tur ökar pristrycket. Förhoppningen är att man ska nå en inflation om 2 %. Vips så har du fått fart på ekonomin.

I denna miljö steg Nikkei 46 % från första januari till 22 maj i år så folk verkar ju ha trott på konceptet.

George Soros är en fiffig finansfarbror som tvingade riksbanken att höja reporäntan till 500 % och drev fram vår flytande växelkurs. Han kom tillsammans med Bill Gross (förvaltare av världens största obligationsfond) i april med en sund och uppenbar reflektion.

Om alla vet att yenen ska neråt, är det inte då rimligt att anta att investerare förhåller sig till det? Investerare i Japan är främst japaner och japanska institutioner. Om dessa vill skydda värdet på sina investeringar vore det rimligt om de valde att flytta kapitalet till en annan valuta. En sådan reaktion kan accelerera värdetappet på valutan och tvinga allt fler att följa exemplet, för att bibehålla värdet på sina besparingar. Deras slutsats –  risk för lavinartad flykt från valutan och ett okontrollerbart fall i dess värde.

Okontrollerbart är alltid dåligt men i detta fall kan det vara värre än så. Japans enorma statsskuld som nämndes i början har varit välsignad med vansinnigt låga räntor. Om massorna väljer att sälja japanska tillgångar, inklusive statsobligationer (för att investera i annan valuta) så faller värdet på dessa. Vidare är det så att Japans befolkningskurva antyder att stora pensionsavgångar ligger i korten. Pensionsfonderna behöver då sälja sina obligationer för att kunna dela ut pengar till pensionstagarna. Alltså är det många som eventuellt har anledning att sälja Japanska statspapper.

Pris på en obligation och räntan den genererar är två sidor av samma mynt. När en går upp går den andra per definition ner. Prispressen som följer från ovan bör då höja räntan för den Japanska statsskulden. Det är även sannolikt att investerare kommer öka sina krav på räntan så att avkastningen är sund, även om man justerar för ökad inflation.

En massa smart folk har fnulat på detta och jag stjäl här slutsatsen från Otter Wood: Om räntan når 2,8 % kommer 100 % av skatteintäkterna gå åt att betala räntekostnader. Om man då struntar i att betala är det främst inhemska pensionärer och försäkringstagare som drabbas.

Men som sagt, fram till 22 maj steg Nikkei med 46% så taktiken ser ut att fungera. I skrivande stund har den dock fallit med över 8 % på en vecka. Handelsflödena visar att det är inhemska investerare som stod för säljandet. Hoppas att det är av någon annan anledning än den ovan. För detta skulle vara en knivig sits som med all säkerhet skulle svida en smula även hos oss hemma i Sverige.

 

(förlåt för den trista textmassan)

Skrivet av Alexander Gusterman, tidigare förbundsekonom

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar