Arbetslösheten fortsatt låg för Sveriges Ingenjörer

SvIng April 2013Den varselvåg det rapporterades om i media hösten 2012 har hittills inte satt något avtryck i arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar.

I april 2013 var andelen medlemmar med ersättning från AEA 0,9 procent, andelen i program med aktivitetsstöd 0,5 procent och i anställning med stöd 0,3 procent. Totalt – inklusive medlemmar i anställning med stöd – rör det sig alltså om 1,7 procent. I april 2012 var andelen 1,8 procent, och förändringarna har varit små sedan våren 2011.

För högskoleingenjörer var andelarna totalt 1,8 procent (1,9 procent i april 2012) och för civilingenjörer 1,7 procent (1,6 procent).

Skillnaderna mellan åldersgrupperna är dock betydande. För medlemmar 25-49 år var den totala andelen 1,2 procent, varav 0,3 procent i arbetsmarknadsprogram och 0,2 procent i en anställning med stöd. I åldersgruppen 50-64 år var andelen totalt 3,0 procent, av vilken en betydligt större del avsåg arbetsmarknadsprogram (1,1 procent) eller en anställning med stöd (0,7 procent).

Av arbetsmarknadsprogrammen (med aktivitetsstöd) befann sig flest – 368 medlemmar – i Jobb- och utvecklingsgarantin, varav 171 i fas 3. Den vanligaste formen av anställning med stöd var Nystartjobb, med 247 medlemmar.

Från oktober till och med mars 2008/09 varslades 106 000 personer, medan varslen samma period 2012/13 uppgick till 43 000. Men även om de 6570 varslen i mars i år var långt färre än de nära 16 000 som varslades i mars 2009, kan antalet inte betraktas som lågt. Med undantag för krisåren 1992, 1993 och 2009 har varslen i mars de senaste 20 åren legat på i genomsnitt 4400.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar