X-universiteten utmanar med gränslös utbildning

DatorDet är mycket möjligt att vi just nu befinner oss mitt i en stor revolution fastän vi inte förstår det ännu. Eftersom världen inte ser ut som den gjorde för 100 år sedan vore det logiskt att utbildningsväsendet inte heller skulle göra det. Tyvärr gör den nästan det – fast inte överallt. Den nya trenden är öppna utbildningar på nätet. Och det finns ingen gräns för hur stora de kan bli. Därav termen MOOC, Massive open online courses.

Online-kurser är inget nytt. Det har funnits länge. Men det nya är att man studerar gratis, utan antagningsförfarande och tillsammans med andra var de än sitter i världen. Det finns inga åldersgränser och inga högskolepoäng eller liknande erhålls, men kanske ett certifikat om genomgången utbildning.

Anrika Harvard och MIT i USA är två lärosäten som gasat när det gäller öppna nätkurser. Det sätter press på resten av världens lärosäten att fundera över hur de ska förhålla sig till detta. På sajten edX som lanserades 2012 finns nu Harvard och MIT med sina partners. De kallar sig ”X-universitet”. Andra sammanslutningar som ger nätkurser är t.ex. coursera.

Sverige ligger ganska långt framme när det gäller distansutbildningar i allmänhet. Men de stora öppna kurserna har det varit skralare med. Är det bara en tidsfråga? Så vitt jag vet har Lunds Universitet uttryckt intentioner i denna riktning. Andra väljer att ta det lite mer försiktigt och kör sina egna varianter, som KTH.

Vi befinner oss i ett läge där de högre utbildningarnas utformning och kvalitet inte har hängt med i den snabba utvecklingen som skett i samhället. Ett exempel på problem som den högre utbildningen idag lider av är att forskningen dränerar den. Detta beskriver en professor på KTH på newsmill bra. Tydliga incitament för att utföra bättre forskning finns men inte för att utföra bättre utbildning. Även om eldsjälar brinner för att inspirera studenter och förmedla kunskap är det svårt för dem att göra detta om de samtidigt tvingas forska för sin överlevnad inom den akademiska världen (d.v.s. försöka få in mer forskningsanslag).

Konceptet med öppna online-kurser öppnar upp för en helt ny nivå av konkurrens mellan lärosätena. Man konkurrerar inte längre bara med närmsta universitetet utan också med de på andra sidan jordklotet. De som inte håller måttet kommer att väljas bort av studenterna. Det blir mycket viktigt för organisatörerna av utbildningarna att hålla hög klass på dem, vilket är synnerligen välkommet i det läge som vi är i.

Det är jätteintressant att spekulera om hur denna utveckling mot en gränslös utbildning – i motsats till väl kontrollerad, dokumenterad och avgränsad – kommer att påverka ”utbildningsmarknaden” och samhället. Och hur långt kommer denna trend att gå? Hur blir det med laborationer i kemi? Hur är det med vårdyrken där patientmöten är viktiga? Utbildningar i ämnen som kräver hantering av dyr och speciell utrustning? Det mesta kanske kan lösas med virtuell verklighet…?

Förutom själva tillgängliggörandet av kunskap och utbildning för fler tror jag personligen att detta kommer att medföra en utveckling mot ett ökat fokus på kunskapen i sig. Så att det man bevisligen kan är det viktiga, inte det som står på pappret att man borde kunna. Och faktiskt är väl denna utveckling ganska välkommen? Administrationen runt utbildning är inte ett mål i sig utan ett medel. Kan vi komma på sätt att minska den är det bra.

Josefin Utas

"Jag tycker om att diskutera!"

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
  1. Kampen om högskolan - Ingenjörsbloggen
    2013-05-20 at 10:35

    […] Läs mer: X-universiteten utmanar med gränslös utbildning […]

  2. Framtidens produktion kräver kunskap | Ingenjörsbloggen
    2014-04-14 at 12:19

    […] för att utveckla pedagogiken för ännu bättre inlärning. Samtidigt står vi inför en stor omvandling av högskolesektorn genom den tekniska utvecklingen och på grund av globalisering. Lyssna gärna på professor Per […]

Lämna ett svar