Var med och skapa en bättre ingenjörsutbildning!

Jag deltog en gång i en diskussion som handlade om ”Bristen på ingenjörer”, då hörde jag någon säga ”…det är tjugo års leveranstid på en ingenjör”. Just den meningen fastnade i mitt huvud.

Vill man utbilda en ingenjör är gymnasiet alldeles för sent för att påverka studenternas val. Vid denna ålder har nämligen många redan bestämt sig huruvida matematik och fysik är deras ämne eller inte. Vill man få människor att läsa en ingenjörsutbildning måste man börja tidigare. Med detta menar jag inte att vi ska sluta satsa på gymnasiet, detta är en viktig satsning för alla yrkeskategorier och bör istället öka. Det jag säger är att man även bör vidta andra åtgärder för att skapa ett intresse för teknik hos barn, eller rättare sagt – inte döda det teknikintresse och den nyfikenhet de har.

Problemet är heller inte bara att gymnasister väljer andra vidareutbildningar framför ingenjörsutbildningarna, utan även att det är dålig genomströmning på dem. På civilingenjörsutbildningarna i Sverige är det enligt en utredning av SCB bara 51 % utav de nyexaminerade som tar examen inom 8 år och för högskoleingenjör är det ungefär 33 % som examineras efter 6 år. Detta går att jämföra med läkare som har 90 % examinationsfrekvens och juristerna som har 64 %.  Varför examensfrekvensen är så låg hos ingenjörerna finns det flera anledningar till, där en är att gymnasister går in på en ingenjörsutbildning med allt för låga förkunskaper. Det finns idag några få åtgärder mot detta, men dessa bör bli flera. Exempelvis så erbjuder vissa högskolor hjälp med matematikövergången mellan gymnasium och högskola.

Just nu är det val till Teknologgruppen, som är Sveriges Ingenjörers studentorganisation. Vi är en referensgrupp till Sveriges Ingenjörer i studerandefrågor och för studenternas talan på fullmäktige. Kandideringen för Teknologgruppen löper fram till 31:a mars och omröstningen sker under april månad. Vill du vara med och jobba för att skapa en bättre ingenjörsutbildning ska du passa på att kandidera till Teknologgruppen.

 

Patrik Kärräng, ordförande för Teknologgruppen

 

Referenser:

Antalet examinerade på ingenjörsutbildningar.

Antalet examinerade läkare och jurister.

Dåliga förkunskaper till högskolan.

 

Gästbloggare
Relaterade inlägg
Lämna ett svar