Hoppas på ett utredande, crowdsourcat informationsunderlag om crowdsourcing.

Vi behöver er hjälp av er i detta forum att hitta på tre till fyra grundläggande frågor. Dessa frågor behöver fånga crowdsourcing som begrepp. Kanske är en av dessa grundläggande frågor:

”Vilka egenskaper definierar en uppgifts lämplighet att crowdsourcas?”

Crowdsourcing är på inget sätt ett nytt koncept men ny infrastruktur gör det så mycket kraftfullare. Vad är då crowdsourcing? Svår fråga att besvara då det kan vara ganska mycket. Under 2001 så gjorde 180 ideellt arbetande medlemmar i ett kyrkligt samfund en osannolik insats när de på bara fyra dagar byggde sin helgedom i Nacka utanför Stockholm. Imponerande men inte nytt.

Ett mer aktuellt exempel för denna utredning hade sin start samma år. Wikipedia, ett projekt där alla som önskar har möjlighet att bidra till en skapande och allmännyttig process. Ett stort antal individer viger en del av sin tid åt att bidra med ny information eller till att förfina befintlig. Det samlade resultatet är enormt, både i termer av informations-massa men även i dess inflytande kring kunskapsinhämtning. På gott och ont. http://sv.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing

 

Vad om något kan då crowsourcing komma att innebära?

Vi är fortfarande i ett tidigt stadium av den kommersialiserade crowdsourcingen, vad finns i framtiden? Som kuriosa bifogas här en länk till en svensk aktör jag funnit: www.thecrowdsourcingcompany.com

För att ge Sveriges Ingenjörer erfarenhet på området, inblick i konceptets realitet samt för att förhoppningsvis lyckas dra nytta av massans potentiella förträfflighet har vi valt att använda vertyget crowdsourcing för att ge oss ett informationsunderlag kring hur detta fenomen kan komma att påverka våra medlemmar.

Så om ni har tid, ge oss gärna fler exempel på de grundläggande frågorna som definiera crowdsourcing som begrepp och ge oss en utgångspunkt för vår utredning.

Skrivet av Alexander Gusterman, f.d förbundsekonom

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar